Pomnik Theodora Fontane

Pomnik Theodora Fontane – Fot.: TMB-Fotoarchiv/Harald Hirsch

Historia

Brandenburgia w swojej obecnej postaci jest bardzo młodym krajem – i była początkowo wielkim eksperymentem o niepewnym wyniku. Podobnie jak pozostałe wschodnioniemieckie landy Brandenburgia powstała w 1990 r. jako dziecko pokojowej rewolucji w NRD. Dzisiejsza Brandenburgia ma mniej niż trzydzieści lat historii. Nowoczesna Brandenburgia może z dumą patrzeć na lata odbudowy i zabierać się z optymizmem i pewnością siebie do przyszłych zadań.

Mieszkańcy Brandenburgii kierują się przy tym zwłaszcza szczególną historią swojego regionu. Marchia Łużycka ma ponad 1.000 lat, Marchia Brandenburska powstała przed 860 laty. Ta ostatnia wyrosła w 18. wieku na wiodącą prowincję Królestwa Prus. Świadczą o tym słynne zabytki, takie jak pałace w Oranienburgu, Rheinsbergu czy Sanssouci w Poczdamie.

Brandenburgia: otwarta i tolerancyjna

Już pradziad Fryderyka, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, na mocy wydanego przez siebie w roku 1685 w Poczdamie Edyktu Tolerancyjnego umożliwił przyjęcie 20.000 uciekających z Francji hugenotów. O napływowej kulturze i nowo założonych wsiach świadczy wiele budynków w całym kraju. Fryderyk II nawiązał – również pod względem ekonomicznym – do tej mądrej tradycji otwartości i tolerancji wobec mniejszości religijnych. „Każdy ma bowiem prawo być szczęśliwy na swój sposób”, brzmiała jego zgrabna sentencja – motyw, który jako wzorzec współżycia ludzi różnego pochodzenia w nowoczesnych społeczeństwach nadal zachowuje swoją aktualność.

Więcej informacji na ten temat:

Narodziny Brandenburgii

Pierwsza wzmianka Brandenburgii-Fot.:dpa-Report

Już za czasów Karola Wielkiego tworzono zarówno dla celów obrony, jak i ekspansji hrabstwa pograniczne zwane marchiami. Powstały one też na pograniczu słowiańsko-niemieckim. Z tego obszaru więcej

Dynastia Hohenzollernów

Fot.: TMB-Fotoarchiv/HaraldHirsch/SPSG

Dynastia Hohenzollernów odegrała najważniejszą rolę w historii Brandenburgii oraz Prus. Władzę w Marchii Brandenburskiej przejęli w 1415 roku i utrzymali aż do końca I wojny światowej. Jednym z ważniejszych więcej

Wiek XIX i XX

Odra: nowa granica między Niemcami a Polską

Nowa granica między Niemcami a Polską-Fot.:dpa

Brandenburgia, wspólnie z Berlinem stanowiła w XIX wieku polityczne centrum Prus, a od 1871 r.  zjednoczonych Niemiec. Wiek XX stał pod znakiem rosnącego znaczenia więcej

Demokratyczny początek

Upadek muru 1989 w Berlinie-Fot.:akg-images

Demokratyczny przełom i upadek muru belińskiego jesienią 1989 r. oznaczają rozpoczęcie nowego rozdziału w historii Brandenburgii. W dniu więcej