Struktura administracyjna

Brandenburgia dzieli się na czternaście powiatów i cztery miasta o charakterze powiatu.

land

Powiaty ziemskie i ich stolice:

Miasta o charakterze powiatu: