Euroregion Sprewa Nysa Bóbr

Euroregion Viadrina

Euroregion Pomerania

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Wyższa Szkoła Policji w Oranienburgu Policja w Brandenburgii stale poszukuje kandydatów do pełnienia służby policyjnej w tym obywateli polskich władających dobrze językiem niemieckim.

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji 

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Brandenburgii