Naukowcy w labaratorium

Naukowcy w labaratorium – Fot.: rh2010 – stock.adobe.com

Nauka i badania

Nauka i badania wytyczają kierunek przyszłości Brandenburgii. Firmy korzystają z innowacyjnej siły instytucji badawczych i naukowych. Studenci otrzymują najlepsze perspektywy na przyszłość.

Wysokiej klasy uniwersytety i politechniki

Na czterech uniwersytetach i w czterech politechnikach w kraju studiuje ponad 47.000 studentów. Do tego dochodzą jeszcze dwie wyższe uczelnie administracyjne i cztery uczelnie niepaństwowe. Oferta obejmuje około 350 kierunków studiów. Pewną osobliwością jest oferta studiów dualnych. Młodzi ludzie uczą się równocześnie w szkole wyższej i w firmie. Stwarza to doskonałe odniesienie praktyczne a studiowanie staje się bardziej urozmaicone.

Szczególne akcenty

Wyjątkowy jest jedyny w Niemczech Uniwersytet Filmowy im. Konrada Wolfa w Poczdamie-Babelsbergu z licznymi kierunkami medialnymi, począwszy od reżyserii animacji, poprzez muzykę filmową, aż po produkcję filmową i telewizyjną. Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde mogłaby być uznana za najbardziej „zieloną” szkołą wyższą w Niemczech. Uniwersytet Techniczny w Cottbus-Senftenberg posiada szerokie spektrum naukowe, od zagadnień energetycznych po biotechnologię. Wyjątkowymi są studia w języku angielskim „World Heritage Studies“.

Międzynarodowe powiązania

Uniwersytetemo międzynarodowym znaczeniu jest również Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, na którym można uzyskać polskie i niemieckie dyplomy ukończenia studiów. Uniwersytet Poczdamski, największa szkoła wyższa w kraju, jest doskonale powiązana z wyśmienitymi pozauniwersyteckimi instytucjami badawczymi i dzięki temu otwiera dodatkowe perspektywy dla studentów i młodych naukowców.