Statuetka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Przybliżać życie codzienne sąsiedniego kraju

Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku. W 2008 roku po raz pierwszy nagroda została wręczona podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Fundatorami nagrody są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius i Fundacja Roberta Boscha.

Szanse w pięciu kategoriach

W grudniu 2013 r. Nagroda Dziennikarska uzyskała imię Tadeusza Mazowieckiego. Postanowili tak fundatorzy nagrody, wyrażając w ten sposób swoje uznanie dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989. Obecnie Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia/Online oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro.