Britta Ernst minister edukacji, młodzieży i sportu z nadania SPD złożyła swoją rezygnację z pełnionego stanowiska. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke przychylił się do tej prośby: “Chciałbym podziękować Britt Ernst za jej pełną poświęcenia pracę na stanowisku ministra edukacji, młodzieży i sportu. W trudnych czasach – myślę tu tylko o pandemii koronawirusa – sprawowała swój urząd z dalekowzrocznością i wymaganym opanowaniem. Jestem pewien, że z perspektywy czasu jej kadencja będzie kojarzona z ważnymi kamieniami milowymi, takimi jak konsekwentna poprawa wskaźnika zatrudnienia w przedszkolach i zniesienie opłat za opiekę nad dziećmi.”

Następcą na stanowisku ministra edukacji, młodzieży i sportu został Steffen Freiberg, dotychczasowy sekretarz stanu w ministerwstwie.

Foto: ©axel_schoen