Podczas Konferencji podsumowano wspólne inicjatywy i partnerstwo polskich i niemieckich policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach Odry. W obradach, zorganizowanych przez Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim udział wziął Ambasador RP Dariusz Pawłoś.

Celem spotkania było wyznaczenie kierunków niemiecko-polskiej współpracy policyjnej na terenie przygranicznym, budowanie relacji zawodowych oraz wypracowanie wspólnych perspektyw na przyszłość. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń – w wykładach i panelach eksperckich poza policjantami wzięli udział również przedstawiciele innych służb mundurowych i wymiaru sprawiedliwości.

W konferencji wzięli udział znamienici goście i prelegenci, w tym szefowie policji z województw i landów po obu stronach Odry na całej długości polsko-niemieckiej granicy. Współgospodarzami wydarzenia byli Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie Carsten Glade, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski. W spotkaniu udział wziął Ambasador RP w Niemczech, Pan Dariusz Pawłoś, a Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Pan Robert Rohde.

Uczestnicy 11. Konferencji Granicznej podkreślali jej wagę i znaczenie dla dalszej współpracy Policji polskiej i niemieckiej. Takie spotkania to okazja przede wszystkim do planowania na najbliższy czas działań, które korzystnie wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców Polski i Niemiec.

Tekst za https://www.gov.pl/web/niemcy/obrady-11-konferencji-granicznej-2023-w-poczdamie

Foto: podinspektor Marcin Maludy