Premier Woidke wypowiedział się w Poczdamie odnośnie ze zbliżającej się 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć o niemieckiej agresji na Polskę 82 lata temu połączona jest „wiecznym obowiązkiem walki o pokój, wolność i demokrację”

„To, co zaczęło się 1 września 1939 roku wraz ze zbrodniczym atakiem Niemiec  hitlerowskich na Polskę, doprowadziło do milionów ofiar na polach bitew II wojny światowej, do niemającej sobie równych wojny totalnej, do Holokaustu, do pozbawienia praw i zniewolenia całych narodów, do zniszczenie wsi, miast i kultury, a wreszcie do ucieczki i wysiedleń na naszym kontynencie. Aż do upadku żelaznej kurtyny ludność Europy cierpiała z powodu konsekwencji tej wojny, za którą odpowiedzialny był wyłącznie zbrodniczy i nieludzki reżim. […] Dlatego też demokracja, wolność i pokój są ze sobą powiązane. Stanie w obronie tych wartości pozostaje w Niemczech wiecznym obowiązkiem ”.

Premier Woidke weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę ataku na Polskę 1 września o godzinie 14.00 na brytyjskim cmentarzu wojskowym przy berlińskiej Heerstrasse na zaproszenie ambasadora Polski w Niemczech JE Andrzeja Przyłębskiego.