Koordynator dobrosąsiedzkich kontaktów z Polską i premier Brandenburgii Dietmar Woidke spotkał się 16 października w Berlinie z nowym ministrem spraw zagranicznych Polski Zbigniewem Włodzimierzem Rauem. Podczas rozmowy Woidke opowiedział się za dalszą rozbudową ponadgranicznych powiązań. W trakcie spotkania, które odbyło się w przedstawicielstwie Brandenburgii w Berlinie pogratulował on serdecznie Rauowi z okazji objęcia nowej funkcji.

Woidke: „Jak dużą i niezbędną rolę odgrywają ponadgraniczne aktywności w bilateralnych stosunkach, uwidoczniła wyraźnie sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Ścisłe polsko-niemieckie partnerstwo i współpraca ponadgraniczna tworzą solidny fundament, na którym wspólnie możemy sprostać nadchodzącym wyzwaniom.“

W rozmowach omówione zostały możliwości intensyfikacji stosunków bilateralnych za pomocą wspólnych projektów w obszarach polityki, gospodarki, bezpieczeństwa, kultury i społeczeństwa obywatelskiego. Odnośnie pandemii koronawirusa rozmawiano o odpowiednich mechanizmach umożliwiających ścisłą koordynację między Polską i Niemcami.