25 czerwca 2024 odbędzie się druga edycja Polsko-Niemieckiego Okrągły Stołu KulTury. Spotkanie networkingowe interesariuszy kultury i turystyki odbędzie się w Klasztorze Dominikanów w brandenburskim Prenzlau. Wydarzenie ma na celu animacje do nieformalnych dyskusji networkingowych i wymiany innowacyjnych pomysłów z kolegami z branży kulturalnej i turystycznej. Tym razem w centrum uwagi znajdzie się prezentacja projektu „Kultura bez granic”, który został opracowany w ramach kooperacji Filharmonii w Szczecinie z Klasztorem Dominikanów w Prenzlau podczas pierwszego spotkania i jest realizowany od 2024 roku.

Szczegółowy program wydarzenia w załączeniu.

Adres wydarzenia:

Klasztor Dominikanów

Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau