Kurs na jeszcze większą przyjazność dla rowerzystów w Brandenbhurgii został wyznaczony: gabinet brandenburski zatwierdził dziś nową Strategię Rowerową 2030 zaproponowaną przez ministra transportu Guido Beermanna. Kluczowym punktem jest stworzenie “Brandenburskiej sieci rowerowej”, której założeniem jest poprawa istniejących dróg rowerowych i budowa odcinków brakujących w celu powstania nieprzerwanej krajowej sieci dróg i scieżek rowerowych. Również oferta łączonego korzystania z rowerów i transportu publicznego ma ulec dalszej poprawie.

Minister transportu Beermann powiedział z okazji prezentacji nowej strategii: “Czynimy Brandenburgię krajem rowerowym. Ponieważ jazda na rowerze jest nie tylko zdrowa, ale również przyjazna dla klimatu i tym samym przyczynia się do transformacji mobilności. Dlatego w najbliższych latach chcemy jeszcze bardziej wzmocnić ruch rowerowy w Brandenburgii. Nasza nowa Strategia Rowerowa 2030 pokazuje w różnych obszarach działania, jak można to osiągnąć. Naszym celem jest znaczne zwiększenie udziału ruchu rowerowego do 20 procent oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rowerzystów. Sercem strategii jest “Brandenburska sieć rowerowa”. Dzięki niej chcemy stworzyć ciągłe i komfortowe połączenia w naszym kraju związkowym i regionami granicznymi. W celu rozwoju ruchu rowerowego w Brandenburgii stworzyliśmy również niezbędne podstawy finansowe: podczas gdy w 2022 roku w budżecie przewidziano na ten cel około 38 milionów euro, w 2023 i 2024 roku kwota ta wzrośnie do około 44 i 45 milionów.

Strategia Rowerowa 2030 znajduje się na stronie https://mil.brandenburg.de/mil/de/presse/detail/~02-05-2023-radverkehrsstrategie.

Foto: Maurice Triacatelle/stock.adobe.com