Rozporządzenie o ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2 kraju związkowego Brandenburgia zostanie uchylone z dniem 1 marca 2023 roku. Tym samym przestaną obowiązywać ostatnie państwowe środki ochrony przed zakażeniami koronawirusem. Gabinet zatwierdził dziś odpowiednie rozporządzenie uchylające autorstwa minister zdrowia Ursuli Nonnemacher.

Kontekst decyzji: Rząd federalny ogłosił, że ze względu na stabilną sytuację w zakresie zakażeń zawiesi, a tym samym zniesione zostaną z dniem 1 marca 2023 roku prawie wszystkie ogólnokrajowe obostrzenia w zakresie przeprowadzania testów i noszenia masek zgodnie z § 28b ust. 1 ustawy o ochronie przed zakażeniami. Obowiązek noszenia maski FFP2 pozostanie w mocy jedynie wobec osób odwiedzających zakłady opiekuńcze i szpitale oraz dla pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach medycznych do 7 kwietnia 2023 roku. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem rządu federalnego o testach na obecność koronawirusa osoby odwiedzające, pracownicy i mieszkańcy lub pacjenci placówek medycznych mają prawo do testów tylko do 28 lutego 2023 roku włącznie.