Dla premiera Dietmara Woidke rozbudowa polsko-niemieckich połączeń kolejowych ma “elementarne znaczenie dla społecznych, kulturalnych i gospodarczych powiązań między Brandenburgią, Niemcami i Polską”. Dlatego każdy dodatkowy most, każda nowa szyna, każdy nowy podkład kolejowy to krok do przodu. Chcemy więcej polsko-niemieckiego transportu kolejowego. Wymaga to wspólnego planowania i realizacji.” Woidke powiedział dziś po 5. Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym w poczdamskim Kaiserbahnhof, że szczególną uwagę zwrócono na połączenia Berlin-Angermünde-Stettin, Berlin-Küstrin-Gorzów, Berlin-Frankfurt (Oder)-Warszawa oraz z Berlina przez Cottbus i Görlitz do Wrocławia.

Na zaproszenie koordynatora rządu federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej Dietmara Nietana w spotkaniu na najwyższym szczeblu uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele rządów z Niemiec i Polski oraz szefowie spółek kolejowych obu krajów, w tym polski koordynator ds. Niemiec Bartosz Grodecki, Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP, parlamentarny sekretarz stanu przy federalnym ministrze ds. cyfryzacji i transportu Michael Theurer oraz Richard Lutz, prezes zarządu Deutsche Bahn AG.

Woidke zainicjował format podczas pełnienia funkcji koordynatora we wrześniu 2015 roku. W konsultacjach ze strony Brandenburgii wzięli udział również minister ds. Europy Katrin Lange, sekretarz stanu ds. infrastruktury Rainer Genilke oraz starosta powiatu Märkisch-Oderland Gernot Schmidt.

Prace nad odcinkiem do Szczecina przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jego otwarcie planowane jest na koniec 2025 roku. Ponieważ Berlin i Brandenburgia zainwestowały wspólnie 100 mln euro na koszty planowania, projekt poczynił znaczne postępy. Woidke: “Ta rozbudowana linia da dalszy impuls do rozwoju regionu metropolitalnego Uckermark-Szczecin. Jest to również ważne dla zrównoważonego rozwoju Schwedt jako lokalizacji przemysłowej, a w szczególności dla rafinerii PCK. Ma ona być lepiej połączona dzięki torowi towarowemu z tą linią.”

Woidke ma jasne wymagania wobec rządu federalnego odnośnie “Kolei Wschodniej”, linii RB26. “Jest to niezbędny element dla dalszego rozwoju transgranicznego transportu kolejowego między Brandenburgią a Polską.  Dzisiaj powtórzyliśmy rządowi federalnemu, że dwutorowa rozbudowa i elektryfikacja linii RB 26 “Ostbahn” między Berlinem a granicą w Küstrin musi zostać zrealizowana jak najszybciej. Kraje związkowe Brandenburgia i Berlin nie są w stanie samodzielnie zarządzać takim projektem. Oczekujemy większego wsparcia ze strony rządu federalnego i jeszcze raz apelujemy do wszystkich zainteresowanych o energiczną kampanię na rzecz tej linii. Obecny stan rzeczy jest nie do utrzymania.”

W celu sporządzenia ogólnej koncepcji brandenburskie Ministerstwo Infrastruktury zleciło wykonanie studium stopniowej rozbudowy po stronie niemieckiej. Cele to koordynacja z Polską i Berlinem, określenie wymagań inwestycyjnych oraz określenie możliwości finansowania. Na razie w budowie jest tylko nowy 260-metrowy most na Odrze koło Küstrin-Kostrzyna, który będzie dwutorowy. Ma on zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Pozwala na osiągnięcie prędkości do 160 kilometrów na godzinę. Wcześniej dozwolone było tu tylko 30 kilometrów na godzinę.

Woidke: “Różne opracowania, np. Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii, już dziś pokazują, że najpóźniej w 2026 r. na trasie Berlin – Frankfurt nad Odrą – Poznań – Warszawa powstanie wąskie gardło. Ze względu na nowe osiedla takie jak Tesli w Grünheide, konieczne jest stworzenie niezawodnych tras odciążających.” Tak zwana Kolej Wschodnia łączy nie tylko region Brandenburgii z województwami lubuskim i wielkopolskim, ale także region stołeczny ze wschodnimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dla rozbudowy linii Berlin-Cottbus-Görlitz-Breslau konieczne jest m.in. po stronie brandenburskiej zelektryfikowane i rozbudowy do dwóch torów odcinka Lübbenau-Cottbus. Aby ürzyspieszyć prace, rząd Brandenburgii przejął 13 mln euro kosztów planowania. Według obecnego stanu rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2025 rok. Zakończenie prac planowane jest na 2027 rok. Dalsze przedłużenie do Görlitz w Saksonii planowane jest do 2038 roku. 1,65 miliarda euro przeznaczyły kraje związkowe Brandenburgia i Saksonia na rozbudowę linii Cottbus-Görlitz w ramach funduszy strukturalnych związanych z rezygnacją z węgla. Woidke: “Brandenburgia odrabia lekcje i popiera te plany. Dzięki temu zyskalibyśmy kolejny ważny most dla szybkich połączeń z Polską.”

Sekretarz stanu ds. infrastruktury Genilke podkreślił: “Głębsza współpraca między Brandenburgią a Polską w zakresie transgranicznego transportu kolejowego ma ogromny potencjał dla obu krajów. Jesteśmy już razem na dobrej drodze, na przykład w przypadku linii Berlin-Szczecin. Chcemy również jak najszybciej osiągnąć postęp w zakresie rozbudowy dwutorowej i elektryfikacji “Kolei Wschodniej” RB 26 między Berlinem a Odrą. Modernizacja linii z Berlina do Krzyża przez Kostrzyn (Küstrin) będzie miała wpływ na skalę europejską aż do krajów bałtyckich i przyniesie liczne pozytywne efekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Skorzystają na tym również mieszkańcy połączonego obszaru, co wykazała niedawno przedstawiona przez Polskę i Brandenburgię ocena skutków. Teraz do rządu federalnego należy zaangażowanie się w projekt RB 26 “Kolej Wschodnia” i nadanie temu projektowi decydującego impulsu, którego potrzebuje.”

Starosta Schmidt dodał: “Cieszę się, że jako powiat jesteśmy ściśle zaangażowani w rozmowy. Fakt, że Niemcy i Polska pracują nad przyszłymi projektami pomimo czasu kryzysu, pokazuje po raz kolejny, jak żywa jest Europa.”

Kolejnym tematem była współpraca Niemiec i Polski w obliczu wojny Rosji z Ukrainą oraz współpraca w zakresie transportu kolejowego. Na ten temat minister ds. Europy Lange powiedział: “W ubiegłym roku wydarzenia nabrały tempa, gdy dziesiątki tysięcy ukraińskich uchodźców dotarły na polsko-niemieckie pogranicze. Sama byłam wówczas we Frankfurcie nad Odrą. Zaangażowanie pracowników służb ratowniczych i wolontariuszy było wzorowe – po obu stronach granicy. Choć na bardzo przygnębiającym tle, udanym przykładem współpracy polsko-niemieckiej jest to, jak władze obu stron wspólnie z przedsiębiorstwami kolejowymi zareagowały na tę kryzysową sytuację. W bardzo krótkim czasie udało się wprowadzić na tory dodatkowe pociągi z Polski do Niemiec, zawsze w ścisłej koordynacji transgranicznej. W ramach Partnerstwa Odry państwa i województwa regionu przygranicznego uzgodniły, że w przyszłości będą nadal koordynować i wspierać się w takich sytuacjach. O współpracy Polski i Niemiec w tym bardzo trudnym czasie można powiedzieć tylko dobre rzeczy, a dotyczy to zwłaszcza współpracy regionalnej.”

źródła obrazu

  • Foto: Patrick Pleul/dpa ++: Foto: Patrick Pleul/dpa ++