Brandenburskie ministerstwo infrastruktury i planowania regionalnego zaprasza na spotkanie poświęcone rozwojowi połączeń kolejowych między Niemcami i Polską. Odbędzie się ono 28 stycznia o godzinie 17:30 w Przedstawicielstwie Brandenburgii przy Federacji w Berlinie. Lepsze połączenia z Polską są jednym z priorytetów rządu Brandenburgii. Dlatego też do udziału w spotkaniu zaproszono polskich partnerów na różnych płaszczyznach – od komunalnej, przez wojewódzką i centralną do europejskiej. W centrum konferencji stać będą połączenia regionalne i dalekobieżne, przykładowo Kolei Wschodniej oraz na odcinkach do Szczecina i Wrocławia.
Termin: 28 stycznia 2018 o godzinie 17:30
Miejsce: 10117 Berlin, In den Ministergärten 3, Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund (Przedstawicielstwo Brandenburgii przy Federacji w Berlinie)