Christian Görke opowiedział się ponownie za wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych oraz podatku od usług cyfrowych. „Jest najwyższy czas, żeby wielkie koncerny cyfrowe odprowadzały stosowne podatki – tak jak wszyscy inni również.“ Z rozczarowaniem wypowiedział się również o fakcie, że również w przyszłości na płaszczyźnie europejskiej w kwestii podatków obowiązywać będzie zasada jednomyślności, przez co pojedyncze państwa nadal będą mogły blokować wprowadzenie podatku od transakcji finansowych oraz podatku od usług cyfrowych. „Poprzez politykę blokady niektórych krajów członkowskich niemożliwym jest podjęcie koniecznych działań oraz chronione są oazy podatkowe. Odbywa się to na koszt pracowbiorców i konsumentów. Sam tylko podatek od transakcji finansowych mógłby przynieść roczne dochody w wysokości 57 miliardów rocznie.“