slubice4 marca podczas uroczystej konferencji prasowej we frankfurckiej sali koncertowej wciśnięto symboliczny przycisk uruchamiający dostawy ciepła po obu stronach Odry.
To pierwszy w Polsce, a trzeci w Europie transgraniczny projekt łączący systemy ciepłownicze sąsiadujących państw. Umowa pomiędzy należącym w 100% do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej – SEC Słubice oraz Stadtwerke Frankfurt (Oder) na wzajemną sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłania została zawarta w 2013 r. i będzie obowiązywać przez 15 lat.
Roczny bilans sprzedaży strony określiły na ok. 57 tys. GJ. W połączenie systemów strona niemiecka zainwestowała około 2,8 mln euro, strona polska 1,4 mln zł. Linia ciepłociągu przebiega pod mostem łączącym Słubice i Frankfurt. Jego budowa trwała niespełna rok.

Cytat za: www.slubice24.pl/