premierBartoszewski był ministrem spraw zagranicznych Polski i pełnomocnikiem rządu do spraw stosunków polsko-niemieckiech. „Jego śmierć jest dla nas wielką stratą“, powiedział Woidke w minioną sobotę w Poczdamie. Woidke, który jest również koordynatorem polsko-niemieckich stosunków dobrosąsiedzkich, docenił wieloletnie zaangażowanie Bartoszeskiego na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.