Minister Europy Helmuth Markov otworzył tegoroczny Dzień Europy w zastępstwie premiera Dietmara Woidke we Frankfurcie nad Odrą. Cały program razem ze Słubicami zawierał ponad 30 imprez. W tym roku Dzień Europy odbył się pod hasłem Europejskiego Roku Rozwoju i podjął takie tematy jak polityka na rzecz pokoju, uciekinierzy w Europie i prawa dziecka.

20150508_europa