W Berlinie i Warszawie odbyły się posiedzenia jury konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015. Wręczenie nagród podczas uroczystej Gali 21 maja 2015 r. w Trafostacji Sztuki w Szczecinie

Podczas posiedzeń w Warszawie i Berlinie 10 i 11 marca 2015 r. narodowe jury polskie i niemieckie wybrały prace do finału XVIII edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015. Po sześć prac nominowano w kategoriach Prasa, Radio, Telewizja oraz w ogłoszonej po raz drugi, tym razem przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Województwo Zachodniopomorskie, kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi po 5 000 euro. Jury dokonało wyboru spośród 164 zgłoszeń nadesłanych przez dziennikarzy i redakcje, w tym 75 z Polski i 89 z Niemiec. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni i odznaczeni 21 maja 2015 r. podczas uroczystej Gali w najmłodszym centrum sztuki współczesnej w Polsce, nowoczesnej przestrzeni artystyczno-kulturalnej, szczecińskiej Trafostacji Sztuki.

Członkowie polskiego jury odnotowali wyjątkowo wysoki poziom prac zgłoszonych do tegorocznego konkursu i skok jakościowy odczuwalny podczas zapoznawania się z materiałami oraz ich różnorodność tematyczną w porównaniu do zeszłego roku. W pracach pojawia się wnikliwa obserwacja życia codziennego – nie tylko na granicy, ale w sąsiadujących ze sobą krajach. Historia jest za to pokazywana w nowy sposób, reporterzy zagłębiają się w tematy historyczne do tej pory nieznane, a znane tematy pokazywane są nieszablonowo, z dociekliwością dziennikarską (Dorota Zyń-Horbaczewska). Strona niemiecka zwróciła uwagę, że wybór nie był łatwy z powodu wysokiej jakości prac. W tegorocznym konkursie oprócz prac dotyczących codzienności pojawiło się wiele dotyczących rocznic historycznych w roku 2014: 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, dziesięcioletniej współpracy Polski i Niemiec w strukturach Unii Europejskiej. Również temat konsekwencji kryzysu wokół Ukrainy został podjęty w wielu pracach (Dietrich Schröder).

Jest to już osiemnasta edycja konkursu o Nagrodę, która od grudnia 2013 r. nosi nazwę „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego” w uznaniu dla działalności dziennikarskiej tego zmarłego w październiku 2013 r. działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989.

Za: www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl.