Schloss Branitz.16147811Minister kultury Brandenburgii Sabine Kunst i minister infrastruktury Kathrin Schneider otworzyły w sobotę tegoroczną kampanię kulturalną stowarzyszenia Kulturland Brandenburg odbywającą się w tym roku pod hasłem „kształtować – korzystać – zachować. Krajobraz w przemianie“. Otwarcie kampanii odbyło się w pałacu i parku Branitz gdzie równocześnie udostępnione zostały publiczności dwie wystawy poświęcone parze książęcej Pückler oraz malarstwu Carla Blechena i Carla Gustava Wegenera.

W ramach kampanii kulturalnej Kulturlandu Brandenburg 2015 odbędzie się 300 imprez w 35 miejscach Brandenburgii.

Dalsze informacje na stronie www.kulturland-brandenburg.de