Karl-Heinz Schröter minister spraw wewnętrznych Brandenburgii i Roger Höppner prezydent policji tego landu przedstawili w Poczdamie wspólnie dane statystyczne dotyczące przestępczości w minionym roku. W 2018 roku liczba zarejestrowanych i popełnionych czynów karalnych zmniejszyła się o 2.200, co odpowiada spadkowi w wysokości 1,2 procenta. Po raz pierwszy zanotowano w Brandenburgii mniej niż 175.000 czynów a niemal 97.000 z nich zostało wykrytych. Zmniejszeniu uległa liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu. Liczba włamań spadła przy tym o 18 procent. Więcej informacji na stronie ministerstwa.