Podczas konferencji zorganizowanej przez Deutschen Polen-Instituts Pamięć w Przedstawicielstwie Landu Brandenburgia w Berlinie, szef kancelarii premiera Brandenburgii Martin Gorholt podkreślił, że pamięć o przestępstwach okresu narodowego socjalizmu jest i pozostanie kluczowym zadaniem społeczeństwa niemieckiego. Gorholt powiedział między innymi: „Niemcy uczyniły się winnym strasznych przestępstw dokonanych na cywilnej ludności podczas okupacji Polski 1939-45. Jest to część naszej przeszłości, której nie możemy i nie chcemy z siebie zrzucić. O popełnionych przestępstwach musi być przypominane, aby nie zapomnieć, jak naprawdę było i żeby się to nie powtórzyło.“