Minister ds. Europy Katrin Lange: osoby dojeżdżające do pracy, uczniowie i studenci zwolnieni z obowiązku kwarantanny

Poczdam – Tak zwany „mały ruch graniczny“ z Polską został od dziś, od środy 16 grudnia 2020 r., ograniczony w ramach zastosowania zaostrzonych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Żadna osoba przebywająca do 24 godzin w kraju sąsiada nie będzie już zwolniona z obowiązku kwarantanny. Jest to przewidziane w zaostrzonym rozporządzeniu w sprawie kwarantanny kraju związkowego Brandenburgia, które obowiązuje od dziś i jest ograniczone do 15 stycznia 2021 roku. Przy tej okazji Ministerstwo ds. Europy zwraca uwagę, że również mieszkańcy Brandenburgii, którzy np. udają się tylko na kilka godzin na zakupy, na wizytę u fryzjera lub tankowanie do Polski, muszą następnie udać się na dziesięciodniową kwarantannę domową. Jednocześnie Ministerstwo ds. Europy zwraca uwagę, że poza tym nie wprowadzono do rozporządzenia żadnych zmian, a pewne grupy osób są nadal zwolnione z obowiązku kwarantanny.

„Brandenburgia opowiedziała się za rozwiązaniem pragmatycznym i łagodnym, utrzymując ingerencję we wspólne życie w polsko-niemieckim regionie przygranicznym na jak najniższym poziomie i w związku z tym przewidując istotne odstępstwa od reguły“ – podkreśliła brandenburska minister ds. Europy, Katrin Lange. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje ona fakt, że osoby, które mają uzasadnione powody do przekraczania granicy, takie jak osoby dojeżdżające do pracy, uczniowie i studenci uczęszczający do placówek oświatowych w kraju sąsiednim, nadal zwolnione są z obecnego zaostrzenia przepisów dotyczących kwarantanny. „Ta grupa ludzi, jak wszyscy mieszkańcy Brandenburgii, musi mieć możliwość dotarcia do miejsca pracy lub na uniwersytet. Dlatego zwolnienia te są uzasadnione i słuszne.“  Z wymogu kwarantanny zwolnione są również osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii na okres do 72 godzin lub przebywały na obszarze ryzyka do 72 godzin, by odwiedzić krewnych pierwszego stopnia, małżonków nienależących do tego samego gospodarstwa domowego i partnerów życiowych. To samo dotyczy wizyt transgranicznych w ramach wspólnego sprawowania opieki lub związane z prawem do kontaktów z dzieckiem.

Kontekst:

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w celu zwalczania w Brandenburgii wirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 (Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2-QuarV), ostatnio zmienione Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2020 r., można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Zarządzania Kryzysowego w Brandenburgii w języku niemieckim i polskim.