Tradycyjny polski Jarmark Gwiazdkowy, który odbywa się od 16 lat w historycznym centrum Poczdamu musiał zostać odwołany ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Pomimo tych okoliczności organizatorzy postanowili umożliwić polsko-niemieckie spotkanie przynajmniej w wersji online. Artystki i artyści z obu krajów, którzy mieli wystąpić na Jarmarku Gwiazdkowym, przygotowali co prawda przestrzennie rozdzieleni, ale jednak wspólną znaną kolędę “Cicha noc”, aby wprowadzić publiczność w nastrój przedświąteczny.