9. lipca w miejscowości Trebnitz (powiat Märkisches Oderland) odbyły się uroczystości 30-lecia założenia Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e.V.). Obchodom towarzyszyła część oficjalna oraz bogaty program kulturalny.

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz jest placówką edukacyjną o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny akcent w swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymiany młodzieży, głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej. Dwa sąsiadujące ze sobą powiaty, niemiecki powiat Märkisch‐Oderland oraz po stronie polskiej powiat gorzowski, są członkami Stowarzyszenia.

Od czasu powstania w dniu 20. marca 1992 roku Stowarzyszenie wspiera kształcenie dzieci i młodzieży dzięki rozlicznym ofertom edukacyjnym oraz organizaci międzynarodowych spotkań. W ramach swojej działalności wspiera ono również edukację młodzieży i dorosłych i zdobywanie oraz poszerzanie kwalifikacji zawodowych.

Tematami spotkań są kultura, polityka, stosunki polsko-niemieckie, ekologia i kwestie europejskie. W Zamkudziała także wspólnie prowadzona kawiarenka i wiejski sklepik. W Zamku Trebnitz co roku spotyka się ok. 4 tysięcy młodych osob z Polski i z Niemiec i organizowanych jest około 50 projektów rocznie.