Minister edukacji i młodzieży kraju zwiazkowego Brandenburgia Britta Ernst uda się do Polski w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2023 roku. Towarzyszyć jej będzie Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Michael Groß. Głównym celem wyjazdu będzie wspieranie polsko-niemieckiej wymiany kulturalno-edukacyjnej dla grup młodzieżowych oraz przekazywanie informacji o odpowiedzialności historycznej za zbrodnie narodowego socjalizmu w edukacji demokratycznej. 27 stycznia minęła 78. rocznica wyzwolenia obozu zagłady w Ausschwitz.

Głównym punktem wyjazdu jest wizyta w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu/Auschwitz, który jest finansowany przez niemiecki rząd federalny i kraje związkowe. Brandenburgia jest reprezentowana w zarządzie fundacji. Od 2014 roku oprócz rządu federalnego również kraje związkowe stale uczestniczą w finansowaniu pracy edukacyjnej miejsca spotkań, przeznaczając na ten cel po około 50 tys. euro

W Oświęcimiu/Auschwitz planowane są m.in. następujące spotkania:

Wizyta w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, rozmowa z Andrzejem Kacorzykiem, zastępcą dyrektora i kierownikiem Centrum Edukacji Międzynarodowej o Auschwitz i Holokauście.

Wizyta w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, rozmowy z dyrektor Joanną Klęczar-Déodat oraz z przedstawicielami Zarządu Fundacji, Działu Edukacji i Rady Fundacji.

Rozmowa z młodymi ludźmi z Niemiec o ich doświadczeniach we współpracy polsko-niemieckiej.

Wizyta w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu (AJC) w Oświęcimiu/Auschwitz i rozmowa z dyrektorem AJC Tomaszem Kuncewiczem.

Wyjazdy szkół brandenburskich do miejsc pamięci w Polsce są finansowane przez brandenburskie ministerwstwo edukacji. Dotacje są dostępne na podróż do i z miejsc pamięci, wyżywienie i zakwaterowanie, a także opłaty za wstęp. W roku szkolnym 2018/19 szkoły zgłosiły do Ministerstwa Edukacji Narodowej 48 wizyt w miejscu pamięci o obozie koncentracyjnym Auschwitz. Wzięło w nich udział 949 uczniów. W roku 2019/20 odbyło się 17 wyjazdów, w których uczestniczyło 697 osób – ze względu na ograniczenia pandemiczne liczby te uległy zmniejszeniu; aktualne dane zostaną zebrane na koniec roku szkolnego 2022/23. Odwiedzanie miejsc pamięci przez młodzież niemiecką jest ważnym wkładem w utrwalanie demokracji.

Podczas swojej podróży do Polski minister Ernst spotka się również z zastępcą prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anną Korfel-Jasińską oraz z pełnomocnikiem prezydenta ds. polityki równości Niną Gabryś, a także z innymi przedstawicielami środowisk kulturalnych i edukacyjnych w Krakowie. Odwiedzi także Uniwersytet Jagielloński, synagogę Remuh i Stary Cmentarz Żydowski.