Strona na Facebooku promująca w języku polskim turystykę w Brandenburgii Odkryj Brandenburgię opublikowała ciekawy tekst opisujący skutki pandemii dla podróży i wydarzeń turystycznych:

“Pytacie jak to jest teraz z tymi obostrzeniami z powodu Corony w Brandenburgi?

Na co trzeba zwrócić uwagę i jak to aktualnie wygląda…

Wycieczki i wszelkie imprezy turystyczne w czasach Corony na terenie Brandenburgii:
Z powodu pandemii Brandenburgia przedłuża częściowe zamknięcie do 21 grudnia i poczynia środki ostrożności w ważnych punktach z powodu obecnie wysokiego poziomu infekcji. Od 1 do 21 grudnia w Brandenburgii obowiązują następujące przepisy, które są zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie z dnia 30 listopada.
Obywatele są proszeni o całkowite powstrzymanie się od wszelkich niepotrzebnych prywatnych podróży i odwiedzin – również tych, które dotyczą krewnych.
Operatorzy obiektów noclegowych, kempingów, przyczep kempingowych, jak również prywatni i komercyjni właściciele lub wynajmujący mieszkania i domy wakacyjne oraz porównywalne oferty są zakazane w przypadku przyjmowania osób w celach turystycznych, takich jak podróże rekreacyjne. Zakwaterowanie krewnych lub znajomych w okresie świąt Bożego Narodzenia i do 1 stycznia 2021 r. jest niestety niedozwolone również w obiektach noclegowych w Brandenburgii. Jeśli osoby chcą odwiedzić krewnych w czasie wakacji, muszą być zakwaterowane prywatnie.
Oznacza to, że hotele i pensjonaty nie mogą przyjmować turystów, a jedynie osoby podróżujące służbowo lub z innych niezbędnych powodów. Należy tu wdrożyć indywidualne koncepcje higieny.
Zakaz ten nie dotyczy wynajmu i dzierżawy mieszkań i domów wakacyjnych, które są użytkowane na zasadach nie tymczasowych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy o okresie trwania co najmniej jednego roku.
Zakłady gastronomiczne, takie jak restauracje, puby, bary muszą być zamknięte dla publiczności. Żywność i napoje mogą być oferowane do sprzedaży wyłącznie na zewnątrz budynku.
Sklepy wszelkiego rodzaju pozostają otwarte. Tutaj obowiązkowe jest założenie osłony na usta i nos. W sklepach o powierzchni sprzedaży do 800 metrów kwadratowych dozwolony jest maksymalnie jeden klient na dziesięć metrów kwadratowych. W przypadku większych sklepów o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej 801 metrów kwadratowych lub więcej, obowiązuje zasada: na powierzchni 800 metrów kwadratowych maksymalnie jeden klient na 10 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży oraz na powierzchni powyżej 800 metrów kwadratowych maksymalnie jeden klient na 20 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży.
Wycieczki autokarowe, wycieczki po mieście, wycieczki statkiem i porównywalne oferty turystyczne są zabronione.
Wspólny pobyt w przestrzeni publicznej jest dozwolony tylko z członkami własnego gospodarstwa domowego oraz z osobami z innego gospodarstwa domowego, przy czym w tym ostatnim przypadku pobyt jest ograniczony do łącznie nie więcej niż pięciu osób; dzieci do 14 roku życia nie są brane pod uwagę. Przepis ten dotyczy również prywatnych spotkań, wszelkich uroczystości i zgromadzeń w prywatnych domach i związanych z nimi spacyfikowanych posiadłościach (np. ogrodach) lub w pomieszczeniach publicznych lub wynajmowanych.
Wydarzenia o charakterze rozrywkowym, w których uczestniczą osoby z więcej niż dwóch gospodarstw domowych lub więcej niż pięć osób z więcej niż jednego gospodarstwa domowego, są zabronione; nie uwzględnia się dzieci do 14 roku życia.
Obowiązek noszenia osłony na usta i nos zostaje przedłużony: Zasadniczo we wszystkich pomieszczeniach i miejscach otwartych dla publiczności ma być teraz noszona osłona na usta i nos. Na przykład w bankach, urzędach pocztowych, instytucjach publicznych i szpitalach. Dotyczy to również miejsc na wolnym powietrzu, gdzie wiele osób znajduje się na ograniczonej przestrzeni lub nie tylko tymczasowo, na przykład na cotygodniowych targach i w strefach dla pieszych. Lokalizacje i terminy są ustalane przez władze lokalne.
Konferencja Przewodniczących Ministerstw uzgodniła z Kanclerzem Federalnym, że okres świąteczny należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do przepisów dotyczących ograniczeń w kontaktach: “W związku z tym osobiste limity dotyczące spotkań wewnątrz i na zewnątrz mogą zostać przedłużone w następujący sposób na okres od 23 grudnia 2020 r. najpóźniej do 1 stycznia 2021 r.”: Spotkania w najbliższym gronie rodziny lub przyjaciół są możliwe do maksymalnie 10 osób łącznie. Z tego wyłączone są dzieci spokrewnione do 14 roku życia” – stwierdza rezolucja. Ponieważ drugie rozporządzenie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się broni jądrowej obowiązuje początkowo tylko do 21 grudnia, nie zawiera ono jeszcze żadnych uregulowań w tym zakresie.”