5. lutego 2020 Jobst-Hinrich Ubbelohde sekretarz stanu do spraw europejskich oraz pełnomocnik rządu brandenburskiego do spraw kontaktów z Polską złożył swoją pierwszą wizytę w województwie lubuskim po objęciu urzędu jesienią zeszłego roku. Spotkał się on w Zielonej Górze z odpowiedzialnym za kontakty międzynarodowe członkiem zarządu województwa lubuskiego Tadeuszem Jędrzejczakiem. Przedmiotem rozmów był stan współpracy między Brandenburgią i urzędem marszałkowskim, w szczególności kwestie związane z realizacją programu INTERREG. Uzgodniono również wymianę w kwestii wspólnego wykorzystania innych funduszy unijnych.

W kontekście obchodów 20-lecia współpracy między Brandenburgią i województwem lubuskim ustalono, że centralne uroczystości odbędą sie w pałacu w Trebnitz 27. maja 2020.