W dniach 16 i 17 lutego 2024 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz brandenburski powiat Uckermark zapraszają Państwa do Szczecina na pierwsze Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej.

W ramach tego dwudniowego wydarzenia odbędzie się również konferencja branżowa. Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej, przedsiębiorców oraz członków organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką komunikacji i turystyki rowerowej. Na konferencji podsumowane zostaną dotychczasowe działania, które mogą być inspiracją dla krajowej polityki rowerowej, a jednocześnie zwrócona zostanie uwaga na wyzwania stojące przez Polską i Europą. Konferencja odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 w Szczecinie, w godz. 9.00 – 16.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w konferencji wymagane jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa i uzyskanie potwierdzenia zakwalifikowania udziału.

Pełen program Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej znajduje się tutaj. Organizatorzy zaplanowali również transfer autokarowy z Niemiec.

Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej współfinansowane są z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.