W obliczu znacznego niedoboru personelu w obszarze opieki zdrowotnej Brandenburgia kładzie coraz większy nacisk na werbunku wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Premier Dietmar Woidke dyskutował o możliwościach przyciągnięcia i integracji większej liczby zagranicznych pracowników i specjalistów podczas panelu z przedstawicielami klinik i stowarzyszeń branżowych, który odbył się 12 stycznia w Poczdamie. W spotkaniu wzięli również udział minister zdrowia Brandenburgii Ursula Nonnemacher i sekretarz stanu ds. pracy Hendrik Fischer.

Woidke: “Pilnie potrzebujemy dodatkowego personelu w sektorze pielęgniarskim i opieki zdrowotnej. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania własnymi młodymi talentami. W samej tylko opiece nad osobami starszymi do 2030 roku potrzebnych będzie około 32 000 nowych pracowników. Odpowiada to około 77 procentom obecnej siły roboczej. W nadchodzących latach wielu pracowników przejdzie na zasłużoną emeryturę. Jednocześnie liczba osób potrzebujących opieki rośnie ze względu na trendy demograficzne. Dlatego potrzebujemy uporządkowanej i ukierunkowanej imigracji, aby znaleźć wystarczającą liczbę pracowników, zwłaszcza w sektorze opieki i w naszych placówkach medycznych”.

Odsetek zagranicznego personelu pielęgniarskiego w Brandenburgii jest niski i wynosi 4,3% w opiece geriatrycznej i 3,8% w opiece zdrowotnej i pielęgniarskiej. Dla porównania, średnia krajowa w opiece geriatrycznej wynosi 14,8%, a w opiece zdrowotnej 9,3%.

Woidke dodał: “Musimy dołożyć wszelkich starań, aby przyciągnąć wykwalifikowaną siłę roboczą. Odgrywa w tym rolę wiele czynników – od tradycyjnych szkoleń i dalszej edukacji po ponowne wejście na rynek pracy, dobre warunki pracy i zwiększoną rekrutację pracowników z zagranicy. Ważne jest, aby zaangażować się w dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na ten temat. Naszym wspólnym celem jest przyciągnięcie większej liczby wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, a także wykorzystanie potencjału uchodźców już tu mieszkających”.

Foto: © spotmatikphoto / Fotolia