3 czerwca miał miejsce w Poczdamie pierwszy szczyt kolejowy obu krajów związkowych, który odbył się na zaproszenie nadburmistrz Berlina Franziski Giffey i premiera Brandenburgii Dietmara Woidke.

Tematem było nadanie nowych impulsów modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej w regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia. Podczas spotkania podkreślono również rolę połączeń z Polską. Na odcinku 203 Kolei Wschodniej przeprowadzono już prace modernizacyjne, na które przeznaczono ponad 11 milionów euro z funduszy landu Brandenburgii. DB AG kontynuuje budowę nowego mostu na Odrze w pobliżu Küstrin/Kostrzyna. Mimo to nadal brakuje trwałej, całościowej modernizacji linii. W przyszłości odcinek 203 będzie musiał pełnić funkcję odciążającą dla linii Berlin – Frankfurt nad Odrą – Poznań. Linia Berlin – Frankfurt nad Odrą, która została już zmodernizowana, osiągnie w przyszłości swoje granice przepustowości, na przykład z powodu powstania fabryki Tesli w Grünheide oraz rozwoju kolejowego ruchu towarowego i pasażerskiego.

Dietmar Woidke podkreślił w tym kontekście znaczenie komunikacji na szynach z Polską: “Region stołeczny jest bramą do Europy Wschodniej. Sprawne połączenia z Polską mają zatem kluczowe znaczenie. Wspólnie z DB AG, Berlin i Brandenburgia rozpoczęły dwutorową elektryfikację linii kolejowej Berlin-Szczecin. Innym ważnym projektem jest rozbudowa Kolei Wschodniej. W związku z tym zwróciliśmy się do Federalnego Ministerstwa Transportu z prośbą o wsparcie włączenia jej do sieci transeuropejskiej, co umożliwi wykorzystanie środków unijnych.”