Brandenburgia jest czwartym krajem związkowym dla którego Niemiecka Służba Metereologiczna (Deutscher Wetterdienst) wypracowała regionalny raport klimatyczny. Powstał on we współpracy z brandenburskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska. Raport stanowi podstawę do wypracowania dzialań mających na celu zmierzenie się ze skutkami zmian klimatu. Głównym problemem Brandenburgii jest kwestia zasobów wodnych. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że land ten będzie coraz częściej dotknięty długotrwałymi suszami. Fakt ten wymaga konkretnych działań – między innymi wprowadzenia nowych gatunków drzew, przystosowanych do suchego klimatu i  mających uzupełnić dominującą w brandenburskich lasach sosnę. Z drugiej strony rosnąć będzie ryzyko występowania powodzi. Stąd istnieje potrzeba stowrzenia dalszych terenów zalewowych, w szczególności na Odrze i Łabie.

Więcej informacji na stronie