1 września 2020 gabinet Brandenburgii uchwalił dalsze dopasowanie istniejących przepisów względem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do najważniejszych ustaleń należą: sport kontaktowy w halach i innych pomieszczaniach mogą uprawiąc również osoby, które ukończyły już 27 rok życia; w restauracjach może siedzieć przy jednym stole nadal maksymalnie sześć osób, nie muszą jednak stanowić wspólnego gospodarstwa domowego; w prywatnych i rodzinnych uroczystościach w prywatneych pomieszczeniach lub ogrodzie może uczestniczyć maksymalnie 75 osób, duże wydarzenia z więcej niż 1.000 uczestników są do końca roku zakazane. Kto sprzeciwiać się będzie noszeniu maski ochronnej, będzie w przyszłości podlegać karze grzywny od 50 do 250 euro.