Transgraniczna służba ratownicza w powiecie Märkisch-Oder i województwie lubuskim, ruiny pałacu joannitów w polskim Słońsku i krajobrazy parkowe Branitz w Cottbus i Zatonie w Zielonej Górze – na pozór projekty te bardzo się różnią, mają jednak ze sobą wiele wspólnego. Znajdują się one nie tylko na pograniczu brandenbursko-polskim, ale otrzymały także w ostatnich latach środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska.

W latach 2014-2020 Unia Europejska przekazała około 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w celu wsparcia wspólnych działań w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska.

Nowa broszura brandenburskiego Ministerstwa Spraw Europejskich przedstawia, jakie punkty ciężkości określa Program Współpracy. Ta dwujęzyczna publikacja zatytułowana „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony” przedstawia przy tym również wybrane projekty jak wspomniana transgraniczna służba ratownicza, udostępnienie dla ruchu turystycznego świadectw zakonu joannitów po obu stronach granicy i inwestycje w krajobraz parkowy w Branitz i Zatoniu.

„Program Współpracy INTERREG umożliwia nam realizację ważnych projektów ponadgranicznych z zauważalną korzyścią dla mieszkanek i mieszkańców regionu przygranicznego. Tutaj szczególną rolę odgrywają niezliczone spotkania” – wyjaśnia Jobst-Hinrich Ubbelohde, Sekretarz Stanu Brandenburgii Spraw Europejskich i Pełnomocnik Brandenburgii ds.stosunków polsko-niemieckich. Są to m.in. projektyw dziedzinie turystyki lub wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które uatrakcyjniają pogranicze brandenbursko-polskie. “My dbamy również wspólnie o bezpieczeństwo dzięki wprowadzeniu wspólnych patroli policyjnych. Albo lepiej się rozumiemy, bo w ramach projektów językowych uczymy się języka sąsiadów” – wymienia Sekretarz Stanu Spraw Europejskich kolejne przykłady projektów, które były lub są finansowane w ramach Programu..Niniejsza broszura podsumowuje efekty polsko-niemieckiej współpracy w ramach Programu INTERREG Brandenburgia-Polska. Wybrane projekty są przykładami różnorodnej, ponadgranicznej współpracy i mają stanowić zachętę do kontynuowania tej wspólnej drogi.
Celem Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska jest znoszenie barier na pograniczu brandenbursko-polskim, np. w obszarach bezpieczeństwa, transportu, energetyki, ochrony zdrowia lub tworzenie miejsc pracy. Problemy będą wspólnie rozwiązywane wspólnymi siłami i razem będą przezwyciężane niedogodności związane z granicą. W Polsce obszar wsparcia programu obejmuje całe województwo lubuskie z regionem gorzowskim i zielonogórskim oraz po stronie niemieckiej powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt nad Odrą i Cottbus w Brandenburgii. Kontekst: Broszura „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony” można bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich lub zamówić nieodpłatnie wersję drukowaną.