Komunikacja między podmiotami państwowymi na pograniczu polsko-niemieckim ma ulec poprawie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia koronawirusa, również w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla ludności w regionie przygranicznym. To główny rezultat polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej 14 stycznia 2022 przez Ministerstwo Europy Brandenburgii, w której uczestniczyli minister ds. Europy Brandenburgii Katrin Lange, wicemarszałkowie Tadeusz Jędrzejczak (województwo lubuskie) i Wojciech Jankowiak (województwo wielkopolskie) a także szereg innych wysokich rangą przedstawicieli strony polskiej, euroregionów, miast podwójnych i Partnerstwa Odry.

Cyfrowa konferencja „Partnerstwo podczas kryzysu związanego z koroną – odporność na kryzys w transgranicznym polsko-niemieckim obszarze współzależności” dotyczyła przede wszystkim pytania, w jaki sposób można usprawnić komunikację kryzysową w regionie granicznym. W tym celu cztery euroregiony i trzy podwójne miasta na granicy polsko-niemieckiej wystosowały w zeszłym roku apel. Sygnatariusze wezwali w nim do większego uwzględnienia potrzeb ludności na pograniczu polsko-niemieckim w decyzjach politycznych na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym w sytuacji kryzysowej, takiej jak pandemia korony.

Minister Europy Lange podkreśliła, że ​​podziela opinię inicjatorów apelu, że decyzje, których skutki są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych wymagają szczególnej uwagi: „Istnieją możliwości komunikacji między jednostkami decyzyjnymi, administracją i z ludźmi na miejscu, aby móc to zrealizować. W naszym wspólnym interesie jest coraz ściślejsza współpraca. Na poziomie narodowym udało nam się uzyskać, że Polsko-Niemiecka Komisji Rządowej zleciła sprawdzenie opracowania mechanizmu komunikacji transgranicznej. Zadanie to otrzymał Komitet ds. Współpracy Transgranicznej, któremu ze strony niemieckiej przewodniczył ze strony niemieckiej sekretarz stanu Brandenburgii Jobst-Hinrich Ubbelohde.”

Lange: „Zoptymalizowaliśmy struktury na płaszczyźnie landowej, aby lepiej zintegrować sprawy transgraniczne z pracą zespołu kryzysowego. Ponadto punkty informacyjne wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, ewentualnie finansowane z europejskiego programu INTERREG A, mogą w przyszłości jeszcze bardziej usprawnić komunikację transgraniczną”.  Na wzór innych regionów transgranicznych mogą być tutaj oferowane niskoprogowe informacje o pracy, życiu, gospodarce i nauczaniu a w czasach kryzysu szybko i celowo kreowane kanały komunikacji między zainteresowanymi podmiotami lokalnymi a decydentami państwowymi.

Wicemarszałek województwa lubuskiego Jędrzejczak, który reprezentował marszałek Elżbietę Annę Polak, podkreślił: „Nasza współpraca z partnerami niemieckimi od wielu lat oceniana jest wzorowo. Jednak nasze wspólne działanie w czasach pandemii musi nabrać nowego wymiaru. I nie mówimy tu o kwestiach zaufania, bo my, aktorzy samorządu regionalnego, znieśliśmy bariery, które udało nam się przełamać dawno temu. Wiemy, że możemy na siebie liczyć w sytuacjach kryzysowych. Teraz nadszedł czas, by zniknęły przeszkody instytucjonalne. Dziś wszystko musi dziać się błyskawicznie, bo w sytuacjach kryzysowych nie ma miejsca na przezwyciężenie biurokratycznych przeszkód”.

Kontekst:

Euroregion to region, który przekracza granice państw i obejmuje obszary z co najmniej dwóch współpracujących państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Istnieje 28 euroregionów z samym udziałem Niemiec, z których cztery znajdują się na granicy niemiecko-polskiej, z czego trzy znajdują się w Brandenburgii, która obejmuje następujące okręgi przygraniczne i okręgi miejskie: Euroregion Pomerania (Uckermark i Barnim), Euroregion Pro Europa Viadrina ( Märkisch-Oderland, Odra-Spree i Frankfurt/Oder) oraz Euroregion Spree-Neisse-Bober (Spree-Neisse i Cottbus). W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Partnerstwa Odra oraz miast partnerskich Frankfurt (Oder)-Słubice i Guben-Gubin.