Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyły się już po raz trzeci. W dniach 23-26 października 2019 roku szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym, edukacyjnym i społecznym było wyrazem codziennej współpracy między instytucjami i mieszkańcami obu krajów i miało na celu rozwijanie dotychczasowych relacji i inicjowanie nowych projektów kooperacyjnych.

Podczas uroczystości otwarcia Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej minister gospodarki Brandenburgii Jörg Steinbach powiedział między innymi: „Polska jest najważniejszym partnerem gospodarczym Brandenburgii. Odnosi się to nie tylko do handlu transgranicznego, również inwestycje polskich przedsiębiorstw w Brandenburgi i brandenburskich w Polsce stale rosły w minionych latach“.

Brandenburgia eksportowała w minionym roku towary do Polski o łącznej wartości wynoszącej ponad 2,6 miliarda euro. Import z Polski wyniósł w tym samym czasie 3,1 miliarda euro.