Rozwój regionu metropolitalnego, zmiany klimatyczne i zmiany strukturalne na Łużycach: Brandenburgia i Berlin chcą rozszerzyć współpracę w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania nieczystości, aby lepiej reagować na nowe wyzwania. W związku z tym rządy obu krajów związkowych na wspólnym posiedzeniu w Poczdamie podjęły decyzję o opracowaniu “Strategii wodnej regionu stołecznego 2050”.

Strategiczny plan działania ma na celu zapewnienie zaopatrzenia w wodę i wykorzystania zasobów wodnych, zrównoważonej gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków w regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia w perspektywie długoterminowej. Ponadto promowane ma być ekonomiczne wykorzystanie wody i wspierane mają być miejskie projekty zarządzania wodą deszczową.

Minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel: “Woda nie zatrzymuje się na granicach krajowych. Dotyczy to zarówno wód gruntowych, jak i naszych cieków wodnych. Dlatego będziemy lepiej łączyć nasze strategie krajowe ponad granicami. W szczególności skutki zmian klimatycznych, ale także zmiany strukturalne na przykład na Łużycach, oznaczają, że w przyszłości dostępna będzie mniejsza ilość wody. Z drugiej strony, rośnie zapotrzebowanie na wodę w regionie metropolitalnym. Berlin jest zależny od wody napływającej z Brandenburgii, która zaopatruje jego populację i gospodarkę. Dlatego musimy skoordynować wykorzystanie naszych zasobów wodnych we wszystkich krajach związkowych. Dzięki dzisiejszej wspólnej decyzji rządu Brandenburgia i Berlin po raz pierwszy opracowują wspólną strategię wodną”.

Berlińska senator ds. środowiska Manja Schreiner: “Woda to życie. Wzrost liczby ludności i rozwój gospodarczy zwiększają zapotrzebowanie na ten niezbędny zasób w regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia, podczas gdy zmiany klimatyczne i zmiany strukturalne na Łużycach zmniejszają podaż wody. Dlatego w przyszłości musimy jeszcze bardziej wspólnie organizować gospodarkę wodną. Naszym celem jest “Strategia Wodna Regionu Stołecznego 2050″, która zapewni zaopatrzenie w wodę i zrównoważoną gospodarkę wodną w perspektywie długoterminowej. Tylko razem Berlin i Brandenburgia będą w stanie sprostać tym wyzwaniom”.

Istniejące formaty współpracy między dwoma krajami związkowymi, a także istniejące strategie krajowe, takie jak Brandenburg Low Water Concept i Berlin Water Masterplan, zostaną włączone do opracowania “Strategii Wodnej Regionu Stołecznego 2050”.

Wspólna strategia wodna ma zawierać cele i zasady dotyczące międzykrajowego zarządzania zasobami wodnymi wraz z centralnymi punktami działania, priorytetami i okresami realizacji. Celem rządów stanowych jest przedstawienie strategii do końca 2024 roku.