30 kwietnia odbędzie się w przygranicznym Guben kolejne wyjazdowe posiedzenie rządu brandenburskiego. Będzie ono poświęcone rozwojowi strukturalnemu na terenie Łużyc w obliczu decyzji „Komisji do spraw rozwoju, przemian strukturalnych i zatrudnienia“ o rezygnacji z węgla do 2038 roku. Łużyce mają bogate pokłady węgla brunatnego a przemysł energetyczny jest najważniejszym pracodawcą w regionie. Podczas posiedzenia omówiony będzie stan programów natychmiastowych ukierunkowanych na rozwój strukturalny, wspieranie projektów lokalnych, osiedlanie instytutów naukowych oraz perspektywy miasta Forst.

Istotnym punktem porządku obrad będzie również współpraca z polskim sąsiadem, w tym kooperacja miast Guben i Forst z polskimi partnerami oraz realizacja unijnych programów pomocowych INTERREG VI A.