Łużyce to kraina historyczna leżąca w Brandenburgii i Saksonii. Gospodarka regionu oparta jest na eksploracji paliw kopalnych – przede wszystkim węgla brunatnego w kopalniach odkrywowych. W ramach odchodzenia od produkcji energii z węgla konieczna jest daleko idące restrukturyzacja profilu gospodarczego. W celu sfinansowania niezbędnych działań powstał przed rokiem z inicjatywy ministra finansów Niemiec Olafa Scholza i premiera Brandenburgii Dietmara Woidke natychmiastowy program  pomocowy. 5 lipca poinformowano o przyznaniu środków w wysokości ponad 30 milionów euro dla pierwszych 7 projektów. Dofinansowanie otrzymał między innymi Geopark Łuk Mużakowski, projekt Modelowy Region Zdrowia oraz projekt 3D-Lab. Przyznane środki pochodzą z budżetu federalnego.