Landowe ministerstwo oświaty opublikowało formularz zgłoszeniowy dla osób będących zainteresowanych podjęciem pracy nauczyciela lub wychowawcy w Brandenburgii. Od kandydatów oczekiwana jest oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych znakomita znajomość języka niemieckiego, oferowane są natomiast bardzo dobre zarobki i pewne miejsce pracy. W 2019 roku w brandenburskich szkołach publicznych nauczało 122 pedagogów z polskim paszportem, w 2018 roku było ich 106.
Brandenburgia poszukiwani są przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych, ale ale również nauczyciele wyższych szczebli. Szczególnie potrzebni są nauczyciele matematyki, sztuki, muzyki, fizyki, biologii, angielskiego, informatyki i sportu.

Niemieccy pedagodzy w odróżnieniu do polskich posiadają z reguły dwie specjalizacje. Nauczycielom z Polski oferuje się równoległą pracę i uzupełnienie kwalifikacji , które upoważniają do nabycia statusu urzędnika.

Agencja prasowa DPA poinformowała, że na realizację polsko-niemieckiego projektu „Polskie wychowawczynie i wychowawcy w brandenburskich i polskich przedszkolach” możliwe będzie pozyskanie środków europejskich z unijnych funduszy strukturalnych