Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi w Brandenburgii odnotowano najniższy poziom bezrobocia od 1991 roku. Zaledwie 5,6 procent osób w wieku producyjnym najdowało się pod koniec lipca bez stałego zatrudnienia. Szef kancelarii premiera Martin Gorholt komentując najnowsze dane mówił między innymi o „dającym odwagę sygnale dla gospodarki Brandenburgii. Szczególnie cieszy mnie, że liczba osób znajdujących się od dłuższego czasu bez pracy spadła w porównaniu z zeszłym rokiem o 13 procent“. Jednocześnie agencje pracy zanotowały dwa miesiące przed rozpoczęciem nowego roku nauki zawodu blisko 7.000 nieobsadzonych miejsc nauki zawodu w Brandenburgii.

Gorholt podkreślił w tym kontekście rolę nowowprowadzonego biletu dla osób uczących się zawodu jako dodatkowej motywacji. Za 365 euro rocznie osoby uczące się zawodu mogą korzystać ze wszystkich środków komunikacji publicznej w Berlinie i Brandenburgii przez cały rok.