Wystawa poświęcona twórczości życiu i działalności Władysława Bartoszewskiego otwarta została 24 września 2021 w Brandenburgu nad Hawelą i prezentowana będzie do 24 października.

Ekspozycja po raz pierwszy została zaprezentowana publicznie we wrześniu 2015 roku w Warszawie w siedzibie polskiego rządu, gdzie Bartoszewski pracował do końca swojego 93-letniego życia. Organizatorzy wystawy chcieli przedstawić biografię byłego polskiego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka, który zmarł w kwietniu 2015 roku, nie w tradycyjnej formie chronologicznego życiorysu, ale przede wszystkim na zwróceniu uwagi na te obszary, które dają najlepszy wgląd w jego wieloaspektową osobowość. Władysław Bartoszewski przez dziesięciolecia był aktywnie zaangażowany w ważne procesy historyczne, wystawa ta jest także narracją o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej. Biografia Bartoszewskiego odzwierciedla wady i przebłyski nadziei splecionych niemiecko-polsko-żydowskich losów w XX wieku. Wystawa niesie jednocześnie przesłanie uniwersalne i ogólnie zrozumiałe. Opowiada o oporze wolnomyślących ludzi wobec wszelkich form ucisku i obojętności wobec nich. Przypomina ofiary prześladowań i odwołuje się do chęci nawiązania dialogu wszędzie tam, gdzie możliwe jest zrozumienie i pojednanie pomimo przeszłych cierpień.

Tekst Marcin Barcz

Wystawa jest otwarta od 24.09. do 22.10.2021 we wtorki i czwartki w godzinach 8-12 oraz 14 do 17

Wstęp jest bezpłatny

Miejsce wystawy to

Medizin- und Schulungszentrum Brandenburg
Carl-Reichstein-Straße 8
14770 Brandenburg (Havel