Akcje Dokumentu

Brandenburgia otwarta na sąsiadów!

06.03.2015 | Zakończyła się budowa wspólnego systemu ciepłowniczego Słubic i Frankfurtu.

4 marca podczas uroczystej konferencji prasowej we frankfurckiej sali koncertowej wciśnięto symboliczny przycisk uruchamiający dostawy ciepła po obu stronach Odry.
To pierwszy w Polsce, a trzeci w Europie transgraniczny projekt łączący systemy ciepłownicze sąsiadujących państw. Umowa pomiędzy należącym w 100% do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej - SEC Słubice oraz Stadtwerke Frankfurt (Oder) na wzajemną sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłania została zawarta w 2013 r. i będzie obowiązywać przez 15 lat.
Roczny bilans sprzedaży strony określiły na ok. 57 tys. GJ. W połączenie systemów strona niemiecka zainwestowała około 2,8 mln euro, strona polska 1,4 mln zł. Linia ciepłociągu przebiega pod mostem łączącym Słubice i Frankfurt. Jego budowa trwała niespełna rok. za: www.slubice24.pl/
02.03.2015 | Eksport Brandenburgii rośnie

Towary „made in Brandenburg“ cieszą się na zagranicznych rynkach coraz większą popularnością. W 2014 roku brandenburskie firmy wyeksportowały produkty i usługi o łącznej wartości blisko 13,2 miliardów euro. „Eksport należy do najważniejszych czynników wspierających wzrost naszej gospodarki“, powiedział minister gospodarki Brandenburgii Albrecht Gerber. „Właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wykorzystać szanse związane z obecnością na rynkach międzynarodowych.  Internacjonalizacja wzmacnia konkurencyjność.“ Land wspiera firmy dążące do pozyskania nowych rynków dotując między innymi obecność na targach branżowych lub wyjazdów szkoleniowych.

27.02.2015 | Więcej rannych i mniej ofiar śmiertelnych w wypadkach na brandenburskich drogach

W minionym roku zginęło rekordowo mało osób w wypadkach drogowych w Brandenburgii. Jednocześnie wzrosła jednak liczba osób poszkodowanych. Dane te wnikają ze statystyki wypadków za rok 2014 przedstawionej przez ministra spraw wewnętrznych Karla-Heinza Schröter i minister infrastruktury Kathrin Schneider w Poczdamie. Ogólna liczba wypadków spadła poniżej 80.000, najmniej od początku lat 90-tych.  

10.02.2015 | Konferencja „Wiejski obszar pełen możliwości“ w Zamku Trebnitz
W dniu 26.02.2015 odbędzie się w Starej Kuźni przy Zamku Tebnitz konferencja poświęcona aktywizacji środowisk wiejskich przy udziale partnerów z Polski. Przez ostatnie dwa lata „Centrum partycypacji i mediacji na obszarach wiejskich“ kształciło wspólnie z Berlińsko-Brandenburską Organizacją Młodzieży Wiejskiej [Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V.] doradców partycypacyjnych i menadżerów konfliktów, inicjowało sieci kontaktów i realizowało projekty. Jednym z rezultatów dotychczasowej pracy jest przekonanie, że społeczno-obywatelskie zaangażowane na obszarach wiejskich może długofalowo odnosić korzyści z transnarodowych kooperacji. Z tego też względu na konferencji pojawią się także impulsy ze strony polskiej. Konferencja ma dać możliwość do zainicjowania polsko-niemieckich projektów, znalezienia partnerów lub po prostu do przyjrzenia się ciekawemu obszarowi społeczno-obywatelskiej działalności.
Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do 15.2.2015 na adres czechowska@schloss-trebnitz.de 

29.01.2015 | Woidke z zadowoleniem przyjął zgodę Bundestagu na polsko-niemieckie porozumienie o współpracy służb policyjnych.
Umowa rozszerza współpracę polskich i niemieckich służb Porządkuje dotychczasowe uzgodnienia między Polską a Niemcami w tym zakresie. Współpraca właściwych organów odbywać się będzie na podstawie wniosku o współpracę, a przekazywane informacje, za zgodą instytucji je przekazującej, będą mogły być wykorzystywane jako dowody w postępowaniu karnym. Umowa przewiduje m.in. możliwość tworzenia wspólnych patroli na terenach przygranicznych, powoływania na podstawie porozumienia właściwych organów, grup operacyjno-śledczych oraz przeprowadzania obserwacji i pościgów transgranicznych.
Woidke, który zainicjował przyspieszenie procedury ratyfikacyjnej, skomentował aprobatę Bundestagu: “Jest to kolejny etap do efektywnego ściagania przestępczości ponad granicami. Jestem pewien, że skorzystają na tym mieszkańcy po obu stronach Odry i Nysy. Z drugiej strony jest to jednoznacznie czarny dzień dla przestępców.” Woidke jest jednocześnie szefem konferencji premierów rządów krajowych RFN i koordynatorem rządu niemieckiego do spraw stosunków polsko-niemieckich. 

19.01.2015 | Brandenburgia za zachowaniem standartów jakości produktów spożywczych


Premier Brandenburgii Dietmar Woidke zdecydowanie odrzucił dyskutowane obniżenie standardów artykułów spożywczych poprzez planowane porozumienie o wolnym handlu między UE i USA (TTIP). Podczas otwarcia “Dnia Brandenburgii” na międzynarodowych targach spożywczych “Grüne Woche” w Berlinie Woidke wyjaśnił: “Powiem to jasno i dobitnie: Brandenburgia chce swoje regionalne marki w każdym przypadku zachować i tym samym zapewnić wysokie standardy produkcji i jakości. Będziemy się za tym opowiadać w Berlinie i w Brukseli.”

15.01.2015 | Rok 2014 udany dla brandenburskiej gospodarki


Brandenburgia była również w 2014 roku atrakcyjnym miejscem dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Minister gospodarki Brandenburgii Albrecht Gerber powiedział w minioną środę: “Rok 2014 był udanym rokiem pod względem inwestycji w naszym landzie. Przybrany kurs skoncentrowania wsparcia gospodarczego na silnych klastrach i branżach, znalazł potwierdzenie we wzroście gospodarczym i zatrudnienia. Land wsparł przy udziale  środków federalnych w sumie 332 projekty inwestycyjne sumą 228,6 milionów euro w ramach zadania wspólnotowego “Poprawa regionalnej struktury gospodarczej”. Stworzone zostały dzięki temu 1.904 nowe miejsca pracy."

07.01.2015 | Jeszcze 100 dni do federalnej wystawy ogrodniczej Havel-BUGA 2015


Z okazji zbliżającego otwarcia minister gospodarki i energetyki Brandenburgii Albrecht Gerber stwierdził: „Federalna wystawa ogrodnicza w regionie Haweli jest najważniejszym wydarzeniem turystycznym w Brandenburgii w 2015 roku. Wystawa kwiatowa przyczyni się do popularyzacji wspaniałego krajobrazu tego regionu również poza granicami kraju związkowego.  Podział wystawy na pięć różnych lokalizacji rozciągających się na przestrzeni 75 kilometrów wzdłuż Haweli, BUGA stanowi znakomitą okazję dla turystów do kilkudniowego pobytu a nie tylko do jednodniowej wycieczki, jest też atrakcyjniejsza dla turystyki grupowej. Poza tym oczekiwane są impulsy dla rozwoju całego regionu.“

19.12.2014 | Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Karl-Heinz Schröter chwali przyspieszenie postępowania ratyfikacji nowej polsko-niemieckiej umowy policyjnej

Jeśli proces ratyfikacji porozumienia będzie przebiegał nadal w tak szybkim tempie, to można się spodziewać, że wejdzie ono w moc latem 2015 roku – podkreślił minister. Również strona polska intensywnie pracuje nad ratyfikacją. Porozumienie ureguluje na nowo współpracę między organami bezpieczeństwa obu krajów. Stało się to konieczne w obliczu rosnącej przestępczości międzynarodowej.

Minister podkreślił. „Bierzemy bardzo poważnie problemy w regionie przygranicznym. Przestępczość ponadgraniczna może byś jedynie z obu stron granicy skutecznie zwalczona. Konieczna jest do tego ścisła współpraca policji, służb celnych i granicznych z obu stron Odry i Nysy. Nowe porozumiemie znacznie ułatwi tę wspólpracę“ 

27.11.2014 „11. Jarmark Gwiazdkowy. Bożonarodzeniowe spotkanie z Polską“.

5.-7. grudnia 2014 w Poczdamie

Jarmark Gwiazdkowy odbywa się pod patronatem premiera Brandenburgii Dietmara Woidke oraz abasadora Polski, dr Marka Prawdy.

Jarmark odbywa się co roku w pierwszy weekend grudnia na jednym z najpiękniejszych placów Poczdamu – Kutschstallhof, w otoczeniu historycznego zespołu dawnych stajni królewskich.

Przewodnią ideą projektu jest połączenie niemieckiej tradycji jarmarków adwentowych z prezentacją bogatych polskich zwyczajów bożonarodzeniowych. Co roku przyjeżdża na nasze zaproszenie kilkudziesięciu rzemieślników z Polski prezentujących i sprzedających tradycyjne oraz współczesne rękodzieło. Obecni są także gastronomowia z Polski przygotowujący polskie potrawy wigilijne. W przylegającym do placu budynku dawnych stajni królewskich mają swoje stanowiska promocyjne przedstawiciele województw i organizacji turystycznych z Polski oraz polsko-niemieckie inicjatywy i stowarzyszenia.

Najważniejszą część Jarmarku stanowi jednak program kulturalny. Na placu ustawiona jest zadaszona scena, na której występują przez trzy dni grupy muzyczne, taneczne i teatralne z Polski i Niemiec. Założeniem jest interesująca dla niemieckiej publiczności prezentacja polskich tradycji bożonarodzeniowych. Występują jednak nie tylko chóry śpiewające kolędy, na scenie obecne są też młode polskie grupy folkowe, teatry dla dzieci i zespoły taneczne. Na placu swoje umiejętności prezentują żonglarze, mimowie czy tancerze ognia. 

W zeszłym roku imprezę odwiedziło 16.500 mieszkańców Poczdamu, Brandenburgii, Berlina i turystów zagranicznych. Tym samym Jarmark Gwiazdkowy jest jednym z największych polsko-niemieckich  wydarzeń kulturalnych.

 Piątek 05. grudnia w godz. 16-20, sobota 06. grudnia w godz. 11-20, niedziela 07. grudnia w godz. 11-19.

 

20.11.2014 | Ministrowie spraw zagranicznych w dniu 19 listopada w Berlinie wręczyli nagrodę Polsko-Niemiecką brandenburskiemu Stowarzyszeniu Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań.
Jak wiadomo od początku października, w tym roku Nagroda Polsko-Niemiecka trafi do Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Nagroda została wręczona 19 listopada podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie przez ministrów obydwóch krajów, Franka-Waltera Steinmeiera i Grzegorza Schetynę. Drugim laureatem jest Międzynarodowy Dom Spotkań i Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM).
Przewodniczący kapituły Dietmar Woidke (premier Brandenburgii i koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec) tak uzasadnił tę decyzję: „Obydwaj laureaci poprzez swoją pracę umożliwiają młodzieży spotykanie się ze sobą. W ten sposób między społeczeństwami wzrasta fundament, na którym opierają się stosunki polsko-niemieckie. Zamek Trebnitz stał się prestiżowym miejscem w kontekście stosunków polsko-niemieckich w obszarze przygranicznym.“

04.11.2014 | Otwarcie nowego mostu na Nysie Łużyckiej
Mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza mają już do dyspozycji nowy most łączący miejscowości Coschen i Żytowań. Budowa przeprawy kosztowała 5,5 mln euro. Most ma 101 metrów długości – 30 procent obiektu położone jest na obszarze Polski, pozostała część na terytorium Niemiec. Szerokość konstrukcji wynosi 14 metrów.
Nowy most na Nysie Łużyckiej został wybudowany w miejscu drewnianego, który uległ zniszczeniu w 1945 roku. Na odbudowanej przeprawie powstała nowa droga wraz z chodnikiem dla pieszych oraz ścieżka rowerowa.
Budowa mostu kosztowała niemal 5,5 mln euro, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 4,6 mln euro.
Przedsięwzięcie zrealizowały wspólnie powiat krośnieński oraz powiat Odra-Szprewa. To pierwsza inwestycja mostowa na zachodniej granicy państwa, gdzie na etapie realizacji wystąpiło wniesienie wkładu finansowego przez samorządy położone na terytoriach różnych państw.
Program Polska-Brandeburgia 2007-2013 realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
za: euroinfrastructure.eu

04.11.2014 | Festiwal Filmowy w Cottbus otwarty
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke otworzył dziś 24 Festiwal Filmowy w Cottbus. „Festiwal Filmu Wschodnioeuropejskiego oferuje sztukę współczesną na najwyższym poziomie. Jest on również apelem na rzecz społecznego pluralizmu“
Festiwal Filmowy jest drugą pod względem wielkości imprezą filmową w Niemczech po Berlinale, która co roku daje reprezentatywny przegląd aktualnej produkcji filmów fabularnych całego wschodnioeuropejskiego obszaru. Uwaga koncentruje się na filmach fabularnych, włącznie z filmami krótkometrażowymi oraz filmami dziecięcymi i młodzieżowymi.
Wśród blisko 170 filmów, które zostaną pokazane w Cottbus na pięciu ekranach jest zaprezentowanych zostanie dziesięć premier światowych, sześć - międzynarodowych i 65 niemieckich. O główne nagrody - statuetkę Lubiny i 20 tysiecy euro - walczą też filmy polskie: "Miasto 44” Jana Komasy oraz "Hardkor Disko” Krzysztofa Skoniecznego.
Tematem przewodnim sekcji Focus 24 Film Festival Cottbus jest "queerEAST”. Składa się na niego kilkanaście fabuł i dokumentów dotyczących tematyki LGBT. Z tej okazji m.in. w Galerie Fango w Cottbus otwarto już wystawę prac warszawskiej artystki Beaty Sosnowskiej.

22.10.2014 | Centrum Edukacji i Spotkań „Zamek Trebnitz" otrzymało Nagrodę Polsko-Niemiecką za działania na rzecz zbliżenia młodzieży po obu stronach Odry.
"Zamek Trebnitz stał się cenionym miejscem polsko-niemieckich spotkań w regionie przygranicznym” - czytamy w uzasadnieniu. "Kiedy 22 lata temu powstawało nasze stowarzyszenie zajmowaliśmy się głównie projektami o tle historycznym, teraz od projektów pojednaniowych przeszliśmy do konkretnych zadań, jak np. pierwsza polsko-niemiecka kawiarnia uczniowska"- mówi dyrektor Zamku Darius Müller. "Pokazujemy młodzieży, że ma szanse na dobre życie po obu stronach Odry" - dodaje w rozmowie z Moniką Sędzierską.
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz jest jednym z dwóch laureatów Nagrody Polsko-Niemieckiej 2014. Otrzymał ją również Międzynarodowy Dom Spotkań z Młodzieżą w Oświęcimiu. Nagroda przyznawana jest za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Jej laureatami są m.in. Marion Gräfin Dönhoff, Willy Brandt, Tadeusz Mazowiecki, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Hans-Dietrich Genscher, Uniwersytet Europejski Viadrina oraz Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego. Nagroda zostanie wręczona 19 listopada w Berlinie w czasie Forum Polsko-Niemieckiego
za: funkhauseuropa.de

10.10.2014 | Urzędy finansowe pokonują barierę językową

Strony internetowe urzędów finansowych w Oranienburgu i w Cottbus dostępne są od dziś w kolejnych wersjach językowych. Oprócz standardowej wersji niemieckiej użytkownicy mogą zasięgnąć informacji w językach słoweńskim i polskim. Oba urzędy finansowe są odpowiedzialne na szczeblu federacyjnym między innymi za rozliczanie podatku obrotowego od przedsiębiorców z Polski i Słowenii jak i za opodatkowanie dochodu firm budowlanych z obu krajów.

01.10.2014 | Rozpisano konkurs o XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 – Ponowne ogłoszenie Nagrody „Dziennikarstwo na Pograniczu” – Termin zgłaszania prac: 10 stycznia 2015 r. – Dni Mediów 21 i 22 maja w Szczecinie.

Po raz osiemnasty ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską, która od grudnia 2013 r. nosi imię Tadeusza Mazowieckiego, w uznaniu dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989.

Jak co roku organizatorzy czekają przede wszystkim na prace dziennikarskie, które poszerzają wiedzę o kraju sąsiada i przyczyniają się do lepszego wzajemnego zrozumienia się przez Polaków i Niemców. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w trzech kategoriach: Prasa, Radio i Telewizja. Kontynuowana będzie zapoczątkowana w roku 2013/2014 tradycja Nagrody „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Laureatów XVIII edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego poznamy podczas VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach

21-22 maja 2015 roku w Szczecinie. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.Dziennikarze, stacje radiowe i telewizyjne oraz redakcje z Polski i Niemiec zgłaszać mogą prace opublikowane po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów w kategoriach Prasa, Radio i Telewizja, a także przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały. Termin zgłaszania prac upływa 10 stycznia 2015 roku. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku, od 2008 roku w ramach corocznych Polsko-Niemieckich Dni Mediów.

za www.dnimediow.org

22.09.2014 | Woidke gratuluje - Ewa Kopacz nową premier polskiego rządu

Dziś zaprzysiężona została nowa premier polskiego rządu Ewa Kopacz. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke, który pełni również funkcję koordynatora na szczeblu federalnym do spraw dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich, pogratulował Kopacz w Poczdamie.

Woidke powiedział: „Gratuluję nowej premier polskiego rządu z okazji objęcia funkcji i sformułowania nowego gabinetu. Z Polską będziemy wspólnie kształtować ważne tematy dotyczące przyszłości. Łączą nas przy tym z naszym krajem sąsiednim ludzie, którzy swoimi różnorodnymi ideami ożywiają współpracę w regionie granicznym. W następnych latach mają dla mnie priorytet sprawy związane z ponadgraniczną infrastrukturą komunikacyjną, pokonaniem brakującej znajomości języka w regionie przygranicznym oraz bezpieczeństwem w regionie przygranicznym. Pozostanę w tych sprawach nadal w ścisłym kontakcie z polskim rządem.“

15.09.2014 | Wybory do parlamentu krajowego w Brandenburgii 

W minioną niedzielę odbyły się wybory do landtagu Brandenburgii. Towarzyszyła im rekordowo niska frekwencja wyborcza 47,5 %. Partią, która zwyciężyła jest SPD z 31,9 %, drugie miejsce zajęła CDU z 23 %.  Porażkę poniosła współrządząca Brandenburgią partia lewicowa Die Linke, której dorobek procentowy zmniejszył się o 8 % w porównaniu z poprzednimi wyborami i wyniósł 18 %. Sukces odniosła natomiast nowa eurosceptyczny partia AfD (Alternatywa dla Niemiec) wchodząc do parlamentu krajowego z wynikiem 12 %. W najbliższych dniach trwać będą rozmowy sądażowe na temat stworzenia nowego rządu krajowego. SPD ma możliwość wyboru między CDU a Die Linke.

01.09.2014 | Woidke otwiera polsko-niemieckie przedszkolę w Słubicach i bierze udział w uroczystościach rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej

W 75. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej premier Brandenburgii i koordynator rządu federalnego do spraw stosunków polsko-niemieckich Dietmar Woidke otworzył w Słubicach drugie polsko-niemieckie przedszkolę w regionie przygranicznym. Pierwszą tego rodzaju placówka powstała w 1997 roku we Frankfurcie nad Odrą. Z utworzonego polsko-niemieckiego przedszkola korzystać będą dzieci z obu miast granicznych Słubic i Frankfurtu nad Odrą oraz najbliższej okolicy. Poprzez zabawę i kontakt z rówieśnikami, dzieci będą uczyły się języka sąsiada, ale także tolerancji oraz zrozumienia kultury, historii i tradycji. Premier Woidke wziął udział w załączeniu w złożeniu wieńców na terenenie dawnego obozu pracy w Swiecku i upamiętnieniu ofiar wojny. Zasadził on wspólnie z marszałek województwa lubuskiego Elżbietą Polak oraz nadburmistrzem Frankfurtu nad Odrą Martinem Wilke i burmistrzem Słubic Tomaszem Ciszewiczem dąb wolności. 

01.09.2014 | Trzecia Konferencja Sieciowa w pałacu w Trebnitz.

W dniu 23 września 2014 roku odbędzie się kolejna Konferencja Sieciowa, tym razem tematem przewodnim będzie „Rozwój społeczno-obywatelski na obszarach wiejskich. Projekty ponadpokoleniowe jako możliwe formy obierania wspólnej drogi”. Konferencja rozpocznie się o godz. 10:30. Planowana godzina jej zakończenia to 16:30. Konferencja odbędzie się w Zamku Trebnitz (Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.). Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie konferencji.

Szczegółowy program 

29.08.2014 | Połączone Laboratoria - wspólny projekt Instytutu Leibniza i Politechniki Poznańskiej otwarty. Woidke i Kunst chwalą ponadgraniczą współpracę naukową.

Otwarte we Frankfurcie nad Odrą Połączone Laboratoria, zajmą się badaniem materiałów półprzewodnikowych i ich własności fizycznych. Efekt prac naukowców znajdzie zastosowanie w elektronice, medycynie i fotonice.
W otwarciu Połączonych Laboratoriów wzięli udział m.in. premier Brandenburgii Woidke, brandenburska minister Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Kunst, przedstawiciele władz Frankfurtu nad Odrą, a także Poznania i Wielkopolski. Pełna nazwa projektu realizowanego przez polskich i niemieckich naukowców to “Połączone Laboratoria. Sfunkcjonalizowane powierzchnie i interfejsy dla urządzeń półprzewodnikowych”.
Współpraca Politechniki z Instytutem Leibniza trwa od 2010 roku. Do tej pory skorzystało z niej kilkunastu studentów i kilku naukowców. Otwarcie Połączonych Laboratoriów odbyło się w trakcie międzynarodowej szkoły letniej z zakresu mikro- i nanoelektroniki, która odbywa się we Frankfurcie i Poznaniu. Bierze w niej udział około 30 osób z różnych krajów.

14.08.2014 | Polsko-Niemiecka Brandenburska Centrala Konsumentów chwalona przez minister Tack

Minister ds. Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Anita Tack przedstawiła w środę dwie instytucje Landeslabor Berlin-Brandenburg oraz Polsko-Niemiecką Brandenburską Centralę Konsumentów i oceniła przy tym pozytywnie obecną sytuacje ochrony konsumentów w Brandenburgii. W kwietniu 2012 rząd krajowy przyjął nową strategię polityczno-konsumencką i tym samym nadał stabilną podstawę ochronie konsumentów w Brandenburgii. Głównym obszarem jest ochrona przed zagrożeniami dla zdrowia.

 

29.07.2014 | Wystawa plenerowa „Rajskie Jabłko“ w Poczdamie

Od 18 kwietnia do 31 października 2014 roku ramach wystawy „Rajskie jabłko”w specjalnie wykreowanych przestrzeniach w parku Sanssouci prezentowane są wybrane obiekty, które przemieniają park w kompleksowe dzieło sztuki. Tematem wystawy są związki miedzy sztuką i architekturą ogrodową, praktycznymi pracami ogrodowymi a ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Ekspozycję w parku uzupełnia wystawa specjalna w Łaźniach Rzymskich.

 

27.07.2014 | Komuny Brandenburgii otrzymają w 2015 roku ponownie więcej pieniędzy

Zgodnie z wypowiedzią ministra finansów kraju związkowego Görke, miasta, gminy i powiaty Brandenburgii partycypują ze zwiększonych wpływów podatkowych. Suma środków budżetowych kierowanych z  rządu kraju związkowego do komun wyniesie w 2015 roku 1,6 miliarda euro i wzrośnie w porównaniu z rokiem 2014 o 57 milionów euro. Odpowiada to wzrostowi procentowemu o 3,5 %.

09.07.2014 | Dzień Brandenburgii zakończył się sukcesem


W miniony weekend 80.000 gości z sąsiadujących krajów związkowych Berlina i Saksonii oraz z Polski odwiedziło dwudniowy festyn w „Perle Łużyc“ Strausbergu. Przy w większości słonecznej pogodzie wszystkie cztery wydzielone obszary festynu cieszyły sie dużym zainteresowaniem. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke wyraził na koniec imprezy swoje uznanie wobec różnorodności ofert na DNIU BRANDENBURGII

02.07.2014 | Brandenburgia i Polska chcą ułatwień w transgranicznej komunikacji

W minioną środę doszło do spotkania premiera Brandenburgii Dietmara Woidke z sekretarzem stanu i nowo powołanym koordynatorem współpracy ponadgranicznej Piotrem Stachańczykiem. Woidke poinformował, że dzięki zastosowaniu pociągów nowego typu od 2016 roku możliwy będzie przejazd przy możliwie wszystkich połączeniach na linii Berlin-Gorzów Wielkopolski bez konieczności przesiadki w Kostrzynie.

Zgodnie z wypowiedzią Woidkego za kilka tygodni podpisane zostanie polsko-niemieckie porozumienie ułatwiające żeglugę na Odrze.

Stachańczyk podkreślił, że Brandenburgia posiada duże doświadczenie i potencjał w kwestii wykorzystania energii odnawialnych. Tematem spotkania było również wydobycie węgla brunatnego.


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
« Kwiecień 2015 »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

27.02.-08.03.2015 | Polsko-niemiecki festiwal „Dni muzyki nad Odrą”.

W tym roku festiwal odbywa się pod mottem ,,Cellissimo”.

Polsko-Niemieckie Dni Muzyki nad Odrą są najznaczniejszym i posiadającym największe tradycje festiwalem muzycznym Wschodniej Brandenburgii. Odbywające się na początku marca transgraniczne imprezy muzyczne stanowią nie tylko godne uwagi przeżycie artystyczne i okazję do spotkań, lecz także świadectwo promieniującej na Wschód i Zachód tożsamości kulturowej europejskiego regionu po jednej i drugiej stronie Odry.

za www.dnimuzyki.pl/

18.04.-11.10.2015 | Ogólnoniemiecka wystawa ogrodnicza Havel-BUGA 2015


Największa wystawa ogrodnicza Niemiec  odbędzie się w tym roku w dwóch krajach związkowych i w pięciu różnych miejscach jednocześnie. W Brandenburgii są miasta Brandenburg nad Hawelą, Premnitz, Rathenow oraz miejscowość Amt Rhinow/Stolln a w Saksonii-Anhalt Havelberg. Oczekiwanych jest 1,5 miliona zwiedzających. Strona internetowa wystawy i szczegółowe informacje tutaj

08.-11.06.2015 | Polsko-niemiecki Festiwal Teatralny Unithea 2015
18. edycja studenckiego festiwalu w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą
Więcej informacji

––––––––––––––––––––––––––– 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 19 "Gesellschaft für deutsch polnische Nachbarschaft Sąsiedzi e.V." (Sąsiedzi. Towarzystwo na rzecz polsko-niemieckiego sąsiedztwa) organizuje w Poczdamie, w pubie Quo Vadis (róg Friedrich-Ebert-Str. oraz Gutenbergstr.) regularne spotkania polsko niemieckie. Pojawiają się na nich jako goście interesujące osoby angażujące się zawodowo i prywatnie na rzecz polsko-niemieckiej współpracy.

Więcej informacji: www.blog.gdpns.de