W procesie tworzenia pierwszego państwowego uniwersytetu medycznego w Brandenburgii pokonana została kolejna przeszkoda: 26 marca w Poczdamie premier landu Dietmar Woidke, minister nauki Manja Schüle i sekretarz stanu ds. zdrowia Antje Töpfer przedstawili zatwierdzony przez rząd krajowy projekt ustawy o utworzeniu państwowego uniwersyteckiego centrum medycznego.

Oprócz wzmocnienia opieki zdrowotnej na Łużycach i kształcenia lekarzy dla Brandenburgii, Łużycki Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Carla Thiema ma również przyczynić się do modernizacji systemu opieki zdrowotnej w całych Niemczech. Uniwersytet Medyczny ma zostać założony 1 lipca 2024 roku. Plan zakłada, że pierwsze stanowiska profesorskie zostaną obsadzone w przyszłym roku, a pierwsi studenci rozpoczną naukę w 2026 roku.

Premier Dietmar Woidke powiedział: “Dzisiejszy dzień jest ważny dla Brandenburgii. W 2019 roku zainicjowano projekt Zdrowe Łużyce jako regionu wzorcowego. Niecałe pięć lat później rząd krajowy stworzył przepisy prawne dla pierwszego państwowego programu kształcenia studentów medycyny, ustanawiając tym samym ważny przyczynek w procesie zmian strukturalnych na Łużycach. Jest to pilnie potrzebne. Mieszkańcy Brandenburgii są coraz starsi. Jednocześnie w nadchodzących latach wielu doświadczonych pracowników służby zdrowia i pielęgniarek przejdzie na emeryturę. W przyszłości na Łużycach kształcić się będzie 200 studentów na semestr, a w regionie powstanie 1300 nowych miejsc pracy”.

Foto: adobe.stock.com