20120302_solaranlageLiczba osób pozostających bez stałego zatrudnienia w Brandenburgii odnotowała kolejny spadek. Po raz pierwszy od zjedoczenia Niemiec osiągnęła ona 8,3 procent, co oznacza zmianę o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem ubiegłym. Minister pracy Diana Golze powiedziała: „Zapotrzebowanie na fachową siłę roboczą ponownie wzrosło. Równocześnie wiele osób zatrudnionych jest nie z własnej woli na umowy czasowe. Ten potencjał siły roboczej musi być przez gospodarkę lepiej wykorzystywany. Dotyczy to przede wszystkim czasu pracy kobiet. Niemal połowa kobiet pracuje w Brandenburgii w niepełnym wymiarze czasowym, choć wiele z nich chętnie pracowałoby więcej.“