Od 12 marca br. do 10 grudnia kursować będzie pociąg na trasie Gorzów – Berlin – Gorzów. Zgodę na zwiększenie dofinansowania połączenia o kwotę 640 tys. zł, a jednocześnie na jego uruchomienie, wyrazili radni województwa lubuskiego podczas sesji 8 lutego br. – Połączenia bezpośrednie Zielonej Góry i Gorzowa z Berlinem są w interesie nie tylko Lubuszan, ale również mieszkańców Brandenburgii i Berlina – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Połączenie obsługiwane będzie przez spółkę Przewozy Regionalne oraz ich podwykonawcę – spółkę Arriva.

Bezpośrednie połączenie na trasie Gorzów – Berlin realizowane będzie w terminie 12 marca do 10 grudnia. Umowa będzie miała charakter pilotażowy i nie może być podpisana na dłuższy czas z uwagi na planowany remont estakady w Gorzowie, którego rozpoczęcie zarządca infrastruktury datuje na grudzień 2016 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy jest również związany z obligatoryjnym terminem korekty rozkładu jazdy na sezon 2017.

Spółka Przewozy Regionalne jest dofinansowywana corocznie przez samorząd woj. lubuskiego. W tym roku kwota dofinansowania wynosi ok. 44 mln zł. Na podstawie umowy między samorządem województwa a spółką, Przewozy Regionalne mają także realizować połączenia transgraniczne.

źródło: lubuskie.pl