Brandenburgia jest na drodze do sukcesu: wraz z Meklemburgią-Pomorzem Przednim Brandenburgia jest liderem ogólnokrajowego wzrostu gospodarczego. Premier landu Dietmar Woidke postrzega ten sukces jako wyraźną oznakę dalszego pozytywnego rozwoju gospodarczego we wschodnich krajach związkowych. Podczas dzisiejszego otwarcia 9. Wschodnioniemieckiego Forum Gospodarczego w Bad Saarow, Woidke powiedział: „Wschodnioniemieckie Forum Gospodarcze rozwija się wraz z naszą gospodarką. Rozmiar wydarzenia odzwierciedla rosnące znaczenie wschodnich Niemiec jako lokalizacji dla inwestycji i pokazuje duże międzynarodowe zainteresowanie rozwojem regionu w kontekście gospodarczym, politycznym i społecznym. Mamy dobre powody, by pozytywnie patrzeć w przyszłość!”.

Woidke kontynuował: „Przesłanie, że gospodarka i polityka współpracują w celu znalezienia dobrych, zrównoważonych rozwiązań z korzyścią dla kraju, rzadko miało ważniejsze znaczenie. Poprzez Forum Gospodarcze sygnalizujemy naszą gotowość do wspólnego stawienia czoła obecnemu procesowi transformacji, ze wszystkimi jego szansami i wyzwaniami. Kluczowe tematy obejmują zmniejszenie biurokracji, szybsze procesy udzielania zezwoleń, rekrutację wykwalifikowanej siły roboczej i transformację energetyczną. Zgodnie z tegorocznym hasłem „fast forward”, chcemy zwiększyć dynamikę rozwoju”.

Mając na uwadze zbliżające się wybory, Woidke zaapelował: „Nasze demokratyczne państwo prawa i jego silne zakotwiczenie w europejskiej wspólnocie krajów stanowią niezbędny fundament stabilności gospodarczej, politycznej i społecznej. Stabilności, która jest zagrożona! Tym ważniejsze jest zaangażowanie na rzecz naszych podstawowych wartości i wezwanie do odważnego i zdecydowanego przeciwstawienia się rasizmowi, antysemityzmowi i przemocy. Niemieckie firmy ponoszą w tej sytuacji szczególną odpowiedzialność. Dlatego jestem wdzięczny, że wiele z nich podnosi głos w walce o europejską spójność. Zbliżające się wybory europejskie, a także wybory lokalne i krajowe we wschodnich Niemczech, muszą stać się głosem na rzecz naszej demokracji”.

Obecny na Forum Gospodarczym kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił również znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód oraz ścisłej współpracy z Polską.