Premier Dietmar Woidke opowiada się za ściślejszą współpracą z Polską. W swoim przemówieniu powitalnym podczas wizyty polsko-niemieckich grup przyjaźni Bundesratu i Senatu RP w Poczdamie, Woidke powiedział: “Żywa przyjaźń polsko-niemiecka jest ważnym wkładem w silną i zjednoczoną Europę. Cieszę się, że nowy rząd w Warszawie jest otwarty na bliższą współpracę między Polską a Niemcami. Rozwój regionu przygranicznego musi ponownie znaleźć się w centrum uwagi Berlina i Warszawy“. Woidke jest wiceprzewodniczącym grupy przyjaźni po stronie niemieckiej. Jej przewodniczącym jest prezydent Saksonii Michael Kretschmer.

Członkowie grup pracują nad stworzeniem dobrych warunków ramowych dla współpracy. Na wspólnym posiedzeniu rządu w dniu 30 kwietnia Saksonia i Brandenburgia przyjęły w tym celu inicjatywę Bundesratu, która zostanie jutro przedłożona Bundesratowi. W międzyczasie do tej inicjatywy przyłączyły się inne kraje związkowe, w tym wszystkie kraje wschodnich Niemiec.

Woidke: “Region przygraniczny między Brandenburgią a sąsiednimi polskimi województwami stał się wspólną przestrzenią życia i pracy. Współpraca w dziedzinie gospodarki, edukacji, opieki medycznej i bezpieczeństwa, na szczeblu gminnym i w społeczeństwie obywatelskim znajduje odzwierciedlenie w szerokim zakresie umów na wszystkich szczeblach. To ważne, że polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe zostały wznowione. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, np. w zakresie rozbudowy infrastruktury transgranicznej. Dwutorowa rozbudowa linii kolejowej Berlin-Szczecin jest w toku. W szczególności po stronie niemieckiej apelujemy o wsparcie rządu niemieckiego dla rozbudowy Kolei Wschodniej z Berlina przez Küstrin/Kostrzyn do Gorzowa. Istnieje wiele kwestii transgranicznych, które możemy dobrze rozwiązać tylko razem i które chcemy rozwiązać ze wspólną siłą i zaufaniem”.

Zwracając się do przedstawicieli polskiego Senatu, Woidke zasugerował zintensyfikowanie rozmów na temat przyszłości Odry: “Odra jest naszą wspólną rzeką graniczną i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za jej dobry rozwój. Musimy współpracować, aby znaleźć rozwiązania, jak zharmonizować ochronę rzeki z interesami gospodarczymi”.

Dwudniowe spotkanie robocze będzie kontynuowane w piątek w Bundesracie pod przewodnictwem saksońskiego ministra Michaela Kretschmera. Grupy przyjaźni, które zostały utworzone w Dreźnie 6 kwietnia 2022 roku, są wynikiem inicjatywy ministra przewodniczącego Woidke w jego poprzedniej roli komisarza rządu federalnego ds. współpracy polsko-niemieckiej. Stanowią one integralną część polsko-niemieckiej sieci. Po zmianie rządu w Polsce grupa przyjaźni jest zaangażowana w ożywienie stosunków polsko-niemieckich.

Foto: Volker Tanner