Kwota bezrobocia w Brandenburgii we wrześniu spadła na rekordowo niski poziom 5,5 procenta. Jest to wynik historyczny, nie zanotowany od czasów zjednoczenia Niemiec. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke widzi w tych liczbach również motywację do dalszych działań na rzecz pewnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Woidke skomentował te liczby w miniony poniedziałek w Poczdamie: „Te liczby cieszą. Pokazują one, że znajdujemy się na dobrej drodze.“ Woidke jednocześnie ostrzegał: „Pojawiające się niepewności dotyczące światowej koniunktury i przezwyciężenie zmian strukturalnych w niemieckiej branży energetycznej pokazują konieczność aktywnego towarzyszenia rozwojowi na rynku pracy. Nie ustąpimy w walce o pewne i dobre miejsca pracy. Będzie miało to status priorytetowy dla nowego rządu brandenburskiego. Poza tym dużym zadaniem dla przyszłej brandenburskiej polityki na rynku pracy będzie zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej.  Jest to widoczne już teraz, w momencie kiedy 23.500 stanowisk pracy w Brandenburgii pozostaje nieobsadzonych.”