triebwerkbauerLiczba osób pozostających bez pracy w Brandenburgii w porównaniu rocznym ponownie zmalała. W grudniu 2015 zarejestrowanych było 110.137 bezrobotnych, to jest o 8.159 mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosi tym samym 8,3 procenta, o 0,6 mniej niż rok temu. Minister pracy Brandenburgii Diana Golze powiedziała dziś w Poczdamie: „Rynek pracy rozwinął się korzystnie w 2015 roku. Wprowadzenie ustawowej płacy minimalnej powiodło się. Wbrew wszelkim zastrzeżeniom wygłaszanym przez pracowaców i ekonomistów nie doszło w zeszłym roku do żadnej likwidacji miejsc pracy. Przeciwnie: w Brandenburgii znacznie wzrosła liczba osób zatrudnionych na podlegających świadczeniom socjalnym etatach, duża ilość umów o prace na zasadzie tzw. Minijob (niepełny wymiar pracy) przekształcona została w regularną formę zatrudnienia. Ustawowa płaca minimalna jest dużym sukcesem. Szczególnie w landach wschodnioniemieckich przeczyniła się do znacznego polepszenia płac. Istotnym jest teraz, żeby płaca minimalna została podwyższona i zlikwidowane możliwości obejścia przepisów.“